Foto: Frederik Kehlet

Medlemsopgørelse: Sådan hænger det sammen

Hvert år i januar skal alle medlemmer hos KFUM-Spejderne bekræftes. Det sker i forbindelse med medlemsopgørelsen eller medlemsbekræftelsen. Gennem medlemsopgørelsen bekræfter gruppen, at der er betalt kontingent for medlemmerne, og at gruppen har afholdt generalforsamling. Medlemsopgørelsen danner herefter grundlag for KFUM-Spejdenes tipsansøgning, som sikrer KFUM-Spejderne et tilskud på mellem 5 og 6 millioner kroner.

I medlemsopgørelsen bekræfter gruppen tre ting:

  • At medlemmet har betalt minimum 75 kroner i kontingent i løbet af året.
  • At gruppen har afholdt generalforsamling i løbet af året.
  • At gruppen har samværsregler, og hvornår de sidst er revideret.

Hvilke medlemmer kan bekræftes?

Når medlemsopgørelsen er åben i Medlemsservice, skal du bekræfte, hvilke medlemmer har betalt kontingent. Dem vælger du ud fra en liste over medlemmer, som opfylder et af to krav:

  • Er aktivt medlem pr. 31.12 i det pågældende år
  • Er stoppet som medlem, men har været medlem mindst 3 måneder i løbet af året

Tænk ikke for meget over betingelserne ovenfor. Medlemsservice sørger for selv for, at du kun kan vælge mellem medlemmer, som opfylder en af betingelserne.

I stedet kan du koncentrere dig om at tjekke, at hvert enkelt medlem har betalt minimum 75 kroner i kontingent i kalenderåret. Samtidig skal beløbet være betalt af medlemmet selv, en forælder eller værge. Hvis kommunen eller en støtteforening har betalt kontingentet, kan medlemmet altså ikke bekræftes i medlemsopgørelsen, og du skal ikke krydse det af.

Til denne del af medlemsopgørelsen kan du med fordel alliere dig med gruppens kasserer.

Oplever du, at der mangler personer på listen i medlemsservice - fx nye medlemmer, du lige har meldt ind - kan du opdatere listen i Medlemsservice. Er du i tvivl om, hvordan du gør det, kan du kontakte administrationscenteret.

Har gruppen holdt generalforsamling?

Udover at bekræfte at medlemmerne har betalt minimum 75 kroner, skal gruppen også bekræfte, at der har været afholdt generalforsamling og sætte dato på, hvornår den blev afholdt. Ligeledes skal I uploade referatet fra mødet.

Har du gruppen samværsregler?

Som noget nyt fra 2018 skal gruppen fortælle, om de har samværsregler eller ej. Har gruppen samværsregler, som er godkendt af gruppebestyrelsen, skal der ligeledes tilføjes en dato for godkendelsen.

Stikprøvekontrol

Når medlemsopgørelsen er afsluttet, bliver xx grupper udtaget til stikprøvekontrol. I den forbindelse skal gruppen dokumentere, at der er betalt minimum 75 kroner ved at indsende fx bankoversigter og lignende dokumentation for de bekræftede medlemmer.

Ligeledes skal der indsendes referat fra gruppens generalforsamling.

Gruppen får grundigere vejledning til stikprøvekontrollen, hvis gruppen bliver udtaget.

Senest opdateret 25. november 2019.

Hjælp til medlemsopgørelsen

I Medlemsservice finder du den til enhver tid gældende vejledning til medlemsopgørelsen. Den bliver løbende opdateret med skærmbilleder og step-by-step guide til, hvad du skal gøre.

Har du spørgsmål til medlemsopgørelsen, kan administrationscenteret altid hjælpe dig.

Skriv en mail til info@kfumspejderne.dk eller ring på 70102666, så er vi klar til at hjælpe og svare på spørgsmål.