Seniorspejdertroppe

§ 25. Seniorspejdertroppe

1. En seniorspejdertrop er en enhed af seniorspejdere i gruppen.

2. Arbejdet i seniorspejdertroppen drives efter grundprincipperne for seniorspejdersport, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

3. Seniorspejdertroppen kan inddeles i patruljer (3 - 8 medlemmer) efter seniorspejdertroprådets bestemmelse.

4. Seniorspejdertroprådet består af alle seniorspejdere og ledere i troppen.

§ 26. Ledelse

1. Seniorspejdertroppen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af seniortroplederen, der til hjælp bør have en eller flere seniortropassistenter.

2. Seniorspejdertroppens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

  • At planlægge og lede det daglige arbejde i seniorspejdertroppen i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte seniorspejder og patrulje.
  • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed
  • At anvende patruljesystemet således, at patruljelederen i den udstrækning, patruljelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i patruljen.
  • At sikre, at flest mulige unge har mulighed for at være seniorspejdere.
  • At lede seniortroppen i den ånd, som er udtrykt i Spejderloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt seniortroppens seniorspejdere.
  • At arbejde for, at seniorspejdertroppen er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
  • Seniorspejderne i seniorspejdertroppen deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af seniorspejdertroppens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En seniortropleder bør være fyldt 20 år, en seniortropassistent 18 år.

KFUM-Spejdernes love og regler opdateres

Oven på KFUM-Spejdernes landsmøde den 28. til 30. september bliver vores love og regler opdateret.

Vi har allerede opdateret vedtægterne, men mangler stadig at opdatere bestemmelserne. Det sker hurtigst muligt.

Opdateret 6. november 2018.