Billede af en tværkorsplig lejr for DDS' minier, KFUM-Spejdernes Ulve og De grønne pigespejderes Smuttere.
En tværkorsplig lejr for DDS' minier, KFUM-Spejdernes Ulve og De grønne pigespejderes Smuttere.
Johny Kristensen

Foretagender over for offentligheden

§ 41. Foretagender over for offentligheden

1. Korpsets arbejde er partipolitisk uafhængigt.

2. Enhver form for partipolitisk propaganda inden for korpsets enheder er forbudt.

3. Ingen af korpsets medlemmer må i egenskab af KFUM-Spejdere deltage i offentlige arrangementer, hvorved der kan rejses tvivl om korpsets partipolitiske uafhængighed.

4. Ansvaret for deltagelse i eller afholdelse af ethvert offentligt arrangement ligger ved de enkelte bestyrelser/råd (gruppebestyrelse, distriktsråd, hHovedbestyrelsen).

5. Ingen leder må lade afholde foretagender af offentlig karakter (pengeindsamlinger, basarer, opvisninger, udstillinger, agitationsmøder eller lignende), uden at den pågældende bestyrelse/råd har vedtaget det.

KFUM-Spejdernes love og regler opdateres

Oven på KFUM-Spejdernes landsmøde den 28. til 30. september bliver vores love og regler opdateret.

Vi har allerede opdateret vedtægterne, men mangler stadig at opdatere bestemmelserne. Det sker hurtigst muligt.

Opdateret 6. november 2018.