Afstemning ved Landsmøde 2008
Afstemning ved Landsmøde 2008
Thomas Bang

Ændringer og ophævelse

§ 42. Ændringer i lovene

Forslag til ændringer i disse love skal angives i landsmødets dagsorden og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 43. Ophævelse af korpset

1. Forslag om korpsets ophævelse skal angives i landsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende landsmøder, ved det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal.

2. I tilfælde af korpsets ophævelse oprettes der på sidste landsmøde en fond, der skal tilgodese kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Danmark med aktiviteter, som ligger indenfor KFUM-Spejderne i Danmarks formål. Korpsets formue overføres til denne fond.
På samme landsmøde udpeges fondens første bestyrelse.

Korpsets love er senest ændret af Landsmødet 28. – 30. september 2018.

KFUM-Spejdernes love og regler opdateres

Oven på KFUM-Spejdernes landsmøde den 28. til 30. september bliver vores love og regler opdateret.

Vi har allerede opdateret vedtægterne, men mangler stadig at opdatere bestemmelserne. Det sker hurtigst muligt.

Opdateret 6. november 2018.