Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 6:

Ansøgning om udstedelse af spejderpas sker på en særlig blanket, som kan rekvireres fra Korpskontoret. 

Der må påregnes en ekspeditionstid på 1 uge fra ansøgningens indsendelse. Spejderpas udstedes kun til 

spejdere, som er fyldt 15 år. Til ture med flere deltagere er kun pas for lederen påkrævet.

Ansøg her