Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 3

KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse har den 6. september 2008 vedtaget, at følge Dansk Bjergklubs norm for autoriseret klippeklatrerinstruktør, Dansk Klatreforbunds normer for sikkerhed ved åbne arrangementer og norm for klatrevægsinstruktør samt Klatresamrådets norm for begynderkursus i træklatring, norm for åbne arrangementer i træklatring, norm for træklatreinstruktør og norm for afholdelse af eksamen til træklatreinstruktør.

For oplysninger om normer og struktur af uddannelser henvises til Klatresamrådets hjemmeside  klatresamraadet.dk. For oplysninger om sikkerhedsregler henvises til Fjeldgruppens hjemmeside fjeldgruppen.dk