Korset formet i fyrfadslys
Det kristne trossamfund
Lisbeth Simonsen

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 10

Ved begrebet ”anerkendte kristne trossamfund” menes kristne trossamfund fra Kirkeministeriets liste 

over anerkendte trossamfund, hvilket vil sige: Den Katolske Kirke i Danmark, De reformerte menigheder, 

Metodistkirken i Danmark, Baptistkirken i Danmark, Den ortodokse russiske kirkes menighed i 

København, Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København, Svenska Gustafsförsamlingen i 

København, Den til St. Alban ́s English Church i København hørende menighed. Det mosaiske 

trossamfund står på Kirkeministeriets liste, men er ikke inkluderet i begrebet ”anerkendte kristne 

trossamfund”. 

Ved forespørgsler om lederskab fra medlemmer af kristne trossamfund, der ikke står på listen, afgøres 

dette på spørgsmålet om dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Enhver, der er døbt i Faderens, 

Sønnens og Helligåndens navn, kan således opnå lederbrev.