Spejderhytte i Gilwell Park, England
Spejderhytte i Gilwell Park, England
Hans Henrik Halvbjørn

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 6:

Pengene til denne pulje tilvejebringes ved overførsler fra evt. overskud af korpsets drift.

KFUM-Spejdernes Ejendomspulje yder lån til alle former for jord og fast ejendom, herunder byejendomme, bofællesskaber og skibe.

Lån i Ejendomspuljen kan gives som rentefrie lån, med en afvikling over 10 år, med lige store årlige afdrag. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet.

Forretningsudvalget vurderer i det enkelte tilfælde, om lån skal ydes mod gældsbrev eller tinglyst pant i ejendommen.

Den maksimale lånerammer udgør normalt kr. 100.000 pr. gruppe/distrikt, dog højst 30% af de samlede udgifter eksklusiv værdien af eget arbejde.