Billede fra tværkorpsligt arrangement
Billede fra tværkorpsligt arrangement
Erik Larsen

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 3

1. Tilladelse til afholdelse af lejre/weekends, hvor der deltager såvel piger som drenge, skal indhentes hos det ansvarlige lokale råd senest 14 dage forinden. Forældrene underrettes om, at der er tale om en lejr/weekend, hvor der deltager både drenge og piger. Der skal deltage mindst én leder af hvert køn og mindst én leder fra hvert deltagende korps/forbund. Drenge og piger overnatter i separate soverum/telte, ligesom der bør forefindes separate toilet- og vaskefaciliteter.

2. Ved fælles lejre og weekends i udlandet henledes opmærksomheden desuden på: Værtslandets regler overholdes, hvis pågældende land deltager. Godkendelse af turen indhentes hos de respektive korps/internationale afdelinger.

Overenskomst mellem organisationerne i Danske Spejderes Fællesråd om ovennævnte "Regler for fælles lejre og weekends" er vedtaget 12. oktober 1976 og ændret 4. april 1978.