Foto. fotografpatruljen

Sådan får I en bedre hjemmeside

Hvem har I egentlig en hjemmeside for? Mange har en hjemmeside, fordi “det skal man da” og andre har én, fordi der engang var én i gruppen, der lavede én.

 

Rigtig mange grupper har til gengæld rigtig gode hjemmesider, der fungerer som den bedste kanal til at rekruttere nye medlemmer såvel som frivillige. Og gør man det godt, er det i mange tilfælde slet ikke nødvendigt at gøre mere for at hverve medlemmer.

Når man har været aktiv og engageret i en gruppe i lang tid, kan man let komme til at tænke, at “alle i byen da ved, at vi findes”. Men i KFUM-Spejderne er der flere eksempler på grupper, der ender med at måtte lukke alene, fordi potentielle medlemmer og frivillige slet ikke vidste, at gruppen eksisterede.

De fleste finder deres informationer på nettet, så sørg for, at I findes der, og at man let kan få den information, man leder efter.

Få et gruppesite

KFUM-Spejderne har et tilbud om en enkel hjemmeside til grupper og distrikter. Det hedder Gruppesite.dk. Her kan I nemt bygge jeres hjemmeside og komme i gang uden at skulle bekymre jer om teknik.

I bestiller på gruppesite.dk. Det er gratis.

Sørg for, at læseren kan finde det hele

Prøv at fokusere på at gøre hjemmesiden relevant for dem, I gerne vil hverve. Forældre, spejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Og flyt så den interne kommunikation mellem ledere og ledere og forældre til et andet forum - f.eks. en lukket facebookgruppe, hvor I kan dele billeder og beskeder.

 

Hvis I blander begge dele sammen, kan man som udefrakommende let få en følelse af, at man er havnet i en lukket klub.

Hold siden opdateret

Gør de vigtigste oplysninger centrale på siden:

 • Hvordan tilmelder man sig
 • Hvad laver man som spejder
 • Hvornår mødes man
 • Hvad koster det? 

Det er det, som de fleste besøger jeres hjemmeside for.

En opdateret hjemmeside giver brugerne en følelse af, at man er havnet et sted, hvor der er styr på tingene. Så husk at ændre oplysningerne, når der kommer nye ledere til, hvis I ændrer mødedage, pris og lignende.

Har du brug for hjælp, så hiv fat i KFUM-Spejdernes kommunikationskonsulenter på kommunikation@kfumspejderne.dk.

Citat

“Når jeg starter en ny gruppe op, så sørger jeg først og fremmest for, at gruppens hjemmeside er indbydende, professionel og opdateret. Når den er det, så skal man nok blive fundet”,

Citat Marie Rahr Kruse Østerholt, gruppeleder i Vesterbrospejderne og igang med at starte to nye grupper op i København.

Tjekliste

 • Vær modtagerrettet i din kommunikation - prøv at tænk over, hvad man gider læse om, hvis man ikke kender jer så godt. Al kommunikation mellem ledere og fra forældre til ledere kan I placere på en anden platform. Eks i lukkede facebookgrupper.

 • Brug Wordpress til at oprettet en hjemmeside. Det er gratis, og der er mange skabeloner, der er lette at bruge. Brug evt. Gruppesite, som er KFUM-Spejdernes tilbud til grupper.

 • Gør de vigtigste oplysninger centrale på siden: Hvordan tilmelder man sig, hvad laver man som spejder, hvornår mødes man og hvad koster det?

 • Sørg for at bruge gode billeder, der viser at det er sjovt at være spejder. Har I ikke gode billeder i gruppen, kan i evt bruge billeder fra grafik.spejerne.dk (husk at skrive på hjemmesiden hvem der har taget billedet når I bruger billeder fra databasen)

 • Gør det muligt at melde sig ind online. Og er der venteliste, så gør de kommende medlemmer den tjeneste løbende at fortælle dem, hvilket nummer de er på ventelisten.  

 • Giv følelsen af at man er havnet et sted, hvor der er styr på tingene. Så hold hjemmesiden opdateret .

 • Er I flere spejdergrupper i samme by? Overvej, om det giver mening at lave en fælles hjemmeside i stedet

 • Brug hjemmesiden til at hverve frivillige. Også den slags frivillige, som ikke nødvendigvis skal være leder. Der kommre ingen, hvis man ikke fortæller, at man mangler nogen.

Gruppesite

Gruppesite er KFUM-Spejdernes tilbud til grupper, der ønsker en hjemmeside.
Her kan din gruppe få en skabelon til en hjemmeside, så du kun skal tænke på indholdet - ikke det tekniske. Det er gratis for alle grupper at få en skabelon, så du kan komme i gang med det samme.

Gå til Gruppesite