Gruppefoto fra Åslejr 2013
Gruppefoto fra Åslejr 2013
Johny Kristensen

Grupperådet afgør, hvilke enheder der skal være i gruppen ud fra gruppens medlemsgrundlag og muligheder i øvrigt. Gruppen bør bestå af flere enheder. For mange enheder i forhold til antallet af medlemmer giver dog dårlig udnyttelse af lederressourcerne og forringer kvaliteten i spejderarbejdet.

Hvis mulighederne er til stede for flere ens enheder, kan grupperådet beslutte at oprette disse. Hvis man f.eks. har 40 ulve, kan man dele dem i to flokke.

Antallet af enheder er fleksibelt, og det er vigtigt, at grupperådet til enhver tid sørger for, at gruppen har det rigtige antal enheder og ledere. Hver enhed bør have mindst 3 ledere med en kønsfordeling svarende til medlemmerne i enheden.