Johny Kristensen

Sådan motiverer du andre

Af Mia Stenberg

Det kan være svært, at finde den rigtige måde at motivere ens spejdere og gruppens frivillige på. Alle bliver motiveret af noget forskelligt, afhængigt af hvor involveret man er, eller hvilken alder man har. Nedenfor får du nogle tips og tricks til at øge motivationen hos dine spejdere.

Hvorfor bliver man spejder eller frivillig?

Det er forskelligt hvorfor man ønsker at blive frivillig, og dette er helt individuelt. Der findes både indre og ydre motivation. Den indre motivation er, når noget ikke kan måles og vejes, men som gør en forskel. Den ydre motivation kan til gengæld måles og vejes. Her er der tale om, når man ser en fordel ved at gøre arbejdet, for eksempel kan hjælp i en spejdergruppe på Naturens Dag forbedre ens CV.

Eksempler på indre motivation kan være oplevelsen af at udrette noget i fællesskab, oplevelsen af individuelt at gøre en forskel samt følelsen af at blive anerkendt som menneske. Det er ofte den indre motivation, der er hemmeligheden bag engagerede frivillige og vedholdende spejdere. Jo større engagement en spejder har, jo flere grunde er der til, at personen er spejder.

Dog kan ydre motivation også få flere hjælpere til et spejderarrangement. Det er især forbedring af CV, udvikling af kompetencer samt nye erfaringer, der lokker unge studerende til. Hos forældre er CV’et knap så vigtigt.

4 typer af frivillige du kan møde i spejderlandet

Hver af de frivillige har forskellige kompetencer. Tænk derfor over hvilken slags frivillig du går efter, hvis du for eksempel ønsker en ny bæverleder eller skal forbedre din kasserers motivation.

Kernefrivillige 
Denne type frivillig har ansvar for flere opgaver og projekter. Derudover har personen mange kompetencer samt stor indflydelse i spejderverdenen. Det kan for eksempel være en gruppeleder eller distriktschef. Dog kan det også være en spejder, der har gang i mange projekter, er leder, som deltager i kurser med videre. De kernefrivillige er typisk en del af organisationen i en lang periode – måske hele livet.

Tovholdere
Tovholdere er typisk ansvarlige for projekter i en afgrænset periode, og er ofte kun i gang med få ting ad gangen. Denne type frivillig har ansvar og indflydelse på opgaveniveau, og har derfor også en del ansvar og besidder mange kompetencer – ligesom den kernefrivillige. En tovholder kan sagtens arbejde på et projekt, holde pause, og så starte på et nyt projekt. Det kan også være, at personen kun har ansvar for ét projekt og derefter stopper. Så gælder det jo om for os om at få motiveret dem, så de vender tilbage.

Loyale
De loyale har ansvar for udførelse af opgaver og tilsvarende indflydelse og ofte et lavt timeforbrug. Det kan for eksempel være spejderforældre, der ønsker at hjælpe på et enkelt spejdermøde, bage kage til en sommerlejr eller noget helt tredje. Mulighederne er mange, men det er vigtigt at vide, at disse sagtens kan ’rykke op’ og blive kernefrivillige på længere sigt.

Nysgerrige
Denne type ønsker ofte at se, hvad spejder er og har derfor ingen indflydelse og besidder ingen specifikke kompetencer. I den forbindelse er der lavt timeforbrug. Denne kategori er klassificeret som ny, men vokser hurtigt, og derfor har gruppen af nysgerrige stort potentiale.

Det er vigtigt at vide, at de ovenstående typer bliver motiveret forskelligt. Hos kernefrivillige og tovholdere er det især den indre motivation, der får dem til at holde fast i det frivillige arbejde. Hvorimod der bør være fokus på ydre motivation, hvis man ønsker at få fat i de loyale og nysgerrige.

Sådan motiverer du i praksis

Overordnet er der tre områder, du kan motivere inden for – organisatorisk, socialt og kommunikativt.

Organisatorisk 
Det gælder om at skabe klare rammer fra starten og løbende. Det kan blandt andet indebære aftaler om, hvilke opgaver I har hver især, hvem I skal gå til, hvis der er usikkerhed omkring opgaven, og hvilke regler og principper, der skal overholdes. Derudover er det en god idé at snakke om, hvad I forventer af hinanden og så er det vigtigt at give en god introduktion og følge op på arbejdet og den frivillige. Alle har brug for opfølgning en gang i mellem.

Socialt
En god trivsel og et stærkt fællesskab øger motivationen for at gå til spejder eller være frivillig i gruppen. Det kan være en god idé at tale om jeres formål – hvorfor er I her, og hvilken forskel gør jeres arbejde? Derudover er det uformelle fællesskab en stor del af at være frivillig, så lær hinanden at kende. I bør også tage problemer op, før de vokser sig store og for uoverskuelige.

Kommunikativt
Anerkendelse er guld, når der tales om motivation. Anerkend derfor både i små og store grupper, og anerkend den enkelte såvel som gruppen. Derudover er dialog og interesse med individet godt, da der på den måde gives plads til, at spejderen eller den frivillige, kan få indflydelse på beslutninger, og dermed blive yderligere motiveret. Det gælder om at komme ind i en god cirkel. 

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer