Kirstine Mose Schade

Sådan er du en beslutsom og medinddragende leder

Af Mia Stenberg

Det kan være svært både at være en bestemmende og medinddragende leder. Ingen ønsker at blive kaldt en bussemand eller en vatnisse. Det er ikke nemt at finde den korrekte ledelsesstil hver gang, da der ofte vil være nogle spejdere, der er uenige. Dog er der nogle retningslinjer, du kan følge. Her er taget udgangspunkt i hvordan ledelsesstilene fungerer i forholdet mellem leder og spejder, men kan også benyttes højere oppe i gruppens hierarki eller uden for spejderlandet.

De fire ledelsesstile

Til at starte med, er det godt at vide, hvilke ledelsesstile, der er, og hvilke forskelle der er. Derefter kan man udvælge den korrekte ledelsesstil til situationen.

Den instruerende

Den instruerende ledelsesstil sker typisk på lederens initiativ. Der er her fokus på instruktion, og lederen instruerer spejderen fremfor at støtte. Spejderlederen benytter sig ofte af envejskommunikation for at forklare spejderen, hvordan opgaves skal løses. Derfor er denne ledelsesstil god at bruge, hvis I har fået en ny leder eller spejder, eller hvis opgaven, der skal løses er ny. Derudover kan stilen bruges, hvis spejderene ikke er motiverede over den pågældende opgave.

Den coachende

Den coachende ledelsesstil sker på lederens eller spejderens initiativ. Lederen skal her både træne og støtte spejderen. Spejderen ønsker formentlig ikke blot instruktion i opgaven, men ønsker indsigt og forståelse for opgaven. Kommunikationen foregår mere og mere som tovejskommunikation i takt med, at spejderen får forståelse for opgaven. Ledelsesstilen er god at bruge i situationer, hvor spejderen er usikker på, hvordan opgaven skal løses og mangler hjælp til at udføre opgaven.

Den støttende

Den støttende ledelsesstil sker på baggrund af spejderens ønske. Spejderen kan her det meste af arbejdet selv, men har behov for sparring og opmærksomhed fra lederens side. Spejderens motivation er baseret på medbestemmelse, og derfor er tovejskommunikation også en vigtig del af denne ledelsesstil.

Den delegerende

Den delegerende ledelsesstil sker også på opfordring af spejderen. Der er her et minimalt behov for ledelse fra lederens side. Spejderen har selv taget initiativ og udvikler også selv opgaven. Lederens vigtigste funktion er at delegere og undgå at blande sig for meget. Lederen skal dog stadig kunne støtte spejderen, hvis uforudsete problemer opstår. Der er nu tale om envejskommunikation – blot fra spejderen til lederen.

Ovenstående fire ledelsesstile viser, at jo mere erfaren spejderen er, jo mindre behov for instruktion er der. Man kan derfor sige, at når du får en ny spejder, skal du være mere ledende og senere hen, kan spejderen være med til at beslutte mere.

Hvad skal du nu?

Det er vigtigt at huske, at ledelsesstilen er situationsbestemt og afhængig af spejderens udvikling, så det er en god idé at overveje situationen, før du vælger din stil. Ingen forventer, at du fra nu af altid vælger den rigtige ledelsesstil hver gang, og det kan også være en svær opgave at afprøve en ny stil. Øv dig derfor og prøv at påtage dig ledelsesroller, du normalt ikke tager, for at udvide dine kompetencer. Du kan med fordel også søge feedback fra dine spejdere og medledere, og dermed få mulighed for at forbedre dig og blive klar til næste gang, en situation opstår.

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer