På grupperådsmødet bliver der snakket om en masse forskellige emner.
På grupperådsmødet bliver der snakket om en masse forskellige emner.
Johny Kristensen

I "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" står der, at grupperådet bør holde møde mindst 3 gange om året. Mange grupper finder det naturligt at holde grupperådsmøde én gang i kvartalet.

 For at det skal være muligt, på 4 årlige møder, at tage hånd om alle gruppens opgaver, er det nødvendigt at:

  • Møderne er veltilrettelagte
  • kun overordnede spørgsmål behandles
  • der følges op på beslutningerne
  • arbejdet er delt ud på mange hænder.

For at sikre at dette sker, har mange grupper valgt at arbejde med en daglig ledelse, gruppeledelsen, som består af gruppelederen, grupperådsformanden og kassereren. I gruppeledelsen støtter gruppelederen og grupperådsformanden og kassereren hinanden i de opgaver, de hver især har.

 

Et godt Grupperådsmøde kræver en god dagsorden 

Grupperådets dagsorden kan i grove træk deles op i tre områder:

 

  1. Information
  2. Udvikling
  3. Administration

Det er vigtigt, at gruppen hele tiden er inde i en udvikling. Afsæt god tid til dette punkt på grupperådsmødet. Det er grupperådsformanden, gruppelederen og kassereren, der i fællesskab udarbejder dagsordenen og i god tid udsender den til hele grupperådet.

1. Information

Meddelelser fra korps, distrikt og andre, som gruppen samarbejder med. Nyt fra de enkelte enheder, kassereren og andre. For at informationerne ikke skal tage for lang tid, må de sorteres efter:

Nyheder

Informationer med betydning for hele gruppen og dens arbejde.

Punktet bør ikke tage mere end 25 minutter på mødet.

2. Udvikling 

Behandling af udviklingsopgaver kan ske efter følgende model:

Definition: Hvilket emne / opmærksomhed ønsker vi at udvikle på?

Discovery: Hvilke positive erfaringer har gruppen fra lignende områder?

Dream: Hvordan ser løsningen på projektet ud i den perfekte af alle verdener?

Design. Hvordan kan vi tage værdifulde skridt i retning af målet?

Delivery: Hvordan og hvem tager de første initiativer i projektet og hvordan sikre vi at vi når i mål?

 

3. Administration 

Opfølgning på tidligere planer og aftaler. Kommende arrangementer. Evaluering af gruppens arrangementer.