Det er vigtigt for gruppelederen, at have et grupperåd, som han/hun kan konsultere sig med.
Det er vigtigt for gruppelederen, at have et grupperåd, som han/hun kan konsultere sig med.
Johny Kristensen

 

Grupperådsformanden bliver valgt af og blandt forældrerepræsentanterne i grupperådet. Grupperådsformanden er "patruljeleder" for grupperådet, ligesom gruppelederen er patruljeleder for lederne.

En patruljeleder har ansvaret for, at patruljen trives. En vigtig forudsætning for, at det sker er, at patruljen fungerer efter hensigten, at alle i patruljen føler sig informeret og involveret.

 

Derfor har grupperådsformanden ansvaret for:

 • At grupperådet en gang om året, eller når der skønnes behov for det, analyserer gruppens situation: Hvor står vi lige nu med hensyn til børn, ledere, aktive forældre, økonomi og rammer iøvrigt.

 • At grupperådet på baggrund af denne analyse sætter sig mål for gruppens fremtid på alle disse vigtige områder: hvordan ønsker vi, at vores gruppe skal se ud om et år, to år...osv.

 • At grupperådet i fællesskab finder idéer til, hvordan denne målsætning kan blive til virkelighed.

 • At grupperådet, når planerne skal føres ud i livet, er godt organiseret, så alle i grupperådet har deres ansvarsområder, og alle opgaver i grupperådet er ansvarsplaceret.

 • At udarbejde dagsorden for grupperådsmøderne sammen med gruppeleder og kasserer.

 • At lede grupperådsmøderne "med fast hånd", så:

  • dagsordenen overholdes og gennemføres

  • alle kommer til orde

  • alle punkter får den behandling, deres betydning kræver.

  • der følges op på grupperådets beslutninger, specielt hvad angår økonomi, praktiske opgaver, forældrekontakt og forældremedvirken.

 

Det er væsentligt for et godt grupperådsarbejde, at alle i grupperådet kan svare "ja" til følgende 4 spørgsmål efter et grupperådsmøde:

 • Var det sjovt?

 • Havde jeg indflydelse?

 • Var det relevant?

 • Lærte jeg noget nyt?

Grupperådsformanden har en væsentlig del af ansvaret for, at dette bliver til virkelighed.