På grupperådsmødet bliver der snakket om en masse forskellige emner.
På grupperådsmødet bliver der snakket om en masse forskellige emner.
Johny Kristensen

2. Bagsværds gruppebestyrelse tager sig af de praktiske opgaver som at lave regnskaber og fundraising. Heldigvis har de det sjovt mens de gør det.

 “Gruppebestyrelsens formål er at hjælpe lederne på den måde, vi nu kan. At tage nogle praktiske opgaver. Vi laver regnskaber og fundraising, og vi sørger for, at der bliver søgt tilskud. Vi sørger for, at der bliver holdt møder, og vi giver gruppelederen opbakning til de praktiske ting” siger Lars Wahlgren, kasserer i 2. Bagsværd.

Før holdt man gruppebestyrelsesmøde og ledermøde hver for sig, men lige nu holder gruppen møderne sammen, fordi de er blevet færre spejdere og forældre.

“Lars og jeg har siddet i gruppebestyrelsen i ca. 7-8 år. Vi er en lille gruppe, så vi har ikke så mange forældre at vælge imellem” fortæller Susan Bek, bestyrelsesformand.

“Da gruppen var større havde vi naturligvis flere forældre, men vi har tilpasset os omstændighederne, så det hele stadig kan løbe rundt” siger Lars Wahlgren.

Nu ser det ud som om, gruppebestyrelsen må til at tilpasse sig igen. 2. Bagsværd har nemlig fået flere børn ind i gruppen.

“Forældrene har prøvet at hjælpe med at få idéer til, hvordan man kan få nye børn ind i gruppen”, fortæller Susan.   

Ved at sidde i gruppebestyrelsen har Susan og Lars været med til at udvikle gruppen. Men gruppen har også udviklet dem.

“Jeg har udviklet mig meget personligt, at være i gruppebestyrelsen. Før i tiden var jeg mere stille, nu tør jeg sige mere, og sige fra. Det er ikke kun børn der udvikler sig hos spejderne, man kan også udvikle sig som forælder”, fortæller Susan. 

“Vi har det sjovt som forældre, når vi er sammen. Det er også vigtigt, for at man får lyst til at blive”.