Forælder til spejder hjælper med at måle afstand
Forælder hjælper til Hafnias distriktsturnering 2014: Alle skal selvfølgelig kunne være med til alle typer af opgaver. Her får Asta hjælp af Anja med at måle distancen ved længdespring.
Ukendt

Hvis man skal være lidt provokerende, kan man påstå at overskriften for denne artikel er en myte. En myte forstået på den måde at det er noget man hører fra de fleste spejdergrupperne når snakken går på involvering af forældre i gruppebestyrelsen og generelt i gruppen. 

I en undersøgelse analyse firmaet YouGov lavede for KFUM-Spejderne i 2013, hvor 800 personer mellem 18 og 74 år er blevet spurgt om de kunne forestille sig at hjælpe i det lokale foreningsliv, har 50% svaret at de gerne vil bruge et par timer om måneden. Det er altså mange timer, hvis man er en spejdergruppe med 30 børn som medlemmer er potentialet 30 forældre, der gerne vil hjælpe et par timer om måneden. 

Udfordringen er altså ikke at forældre ikke vil eller ikke har tid. Men hvorfor er det så svært at få dem engageret. 

Udfordringerne er selvfølgelig ikke ens alle steder, ”men vi kan godt se et system i hvad der virker og hvad der ikke virker, når forældre skal engageres” udtaler udviklingskonsulent Morten Grouleff. 

Arbejder man med følgende fire tips er man godt på vej.   

1) Definer opgaven der skal løses

Det er ikke let at få nogen til at løse en opgaven som man ikke kan overskue eller forstå. Vær helt konkret. Eksempelvis: Du står for at sikre at forældrene på tur gør rent i hytten. 

2) Lav en grundig forventningsafstemning

De fleste tænker, at giver man først en lillefinger, så tager de senere hele armen. Men lov at det ikke sker hos jer. Eksempelvis: som medlem af gruppebestyrelsen skal du deltage i 4 møder om året hvor din opgave er at deltage i den overordnede styring af gruppen, det forventes ikke at du stiller op til andre fælles arrangementer eller andet i gruppen. Sørg for at holde løftet, det skaber stor troværdighed.

3) Sæt tid på

Der er ingen der byder ind på en opgave de ikke ved hvor lang tid tager. Eksempelvis: gruppebestyrelsesmøderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 22. Udskyd hellere et par punkter til næste møde fremfor at begynde at forhandle sluttidspunktet. 

4) Gør noget for dine børn 

Alle forældre vil gøre meget for deres børn, så sørg for at alle opgaver i spørger forældre til, er tæt på arbejdet med børnene. Det hjælper også jer til at holde fokus på det vigtigste i jeres gruppe. Arbejdet i enhederne.

50% vil gerne hjælpe et par timer om måneden, så nu er det bare at få det sat i system, så alle bidrager med det de har mulighed for.