Foto: Frederik Dahl Kehlet

TreperleGilwell

Vil du gerne blive bedre til det, du allerede gør godt - og samtidig lære noget helt nyt?

TreperleGilwell har fokus på ledelse - med udgangspunkt i ledelse af vores spændende spejderopgaver og trækker tråde til ledelse både i det private og det offentlige erhvervsliv.

Spejderledelse er det, der finder sted i alle sammenhænge, hvor spejderledere arbejder sammen om at nå fælles mål. På TreperleGilwell vil vi præsentere dig for KFUM-Spejdernes nye ledelsesgrundlag, og vi vil gennem oplæg, øvelser og debatter dykke ned i, hvad god ledelse kræver af både dig og os. Gennem praksisnær uddannelse forbinder vi ny ledelsesforskning med de udfordringer, du står overfor.

KFUM-Spejdernes ledelsesgrundlag indeholder følgende fire elementer, som vi sammen vil udfolde og arbejde med:

 • Ledelsesværdier; er de værdier, vi som spejderledere baserer vores ledergerning på - både hver for sig og sammen.
 • Det vi vil; er det store formål med alt spejderarbejde, som vi hver især bidrager til at nå gennem de opgaver, vi løfter alene eller sammen med andre spejderledere.
 • Det jeg gør; er baseret på mine holdninger, kompetencer og det engagement, som jeg bringer med ind i spejderarbejdet, og som er forudsætninger for at opbygge stærke og velfungerende lederteams.
 • Det vi gør; er baseret på velfungerende relationer, der sikre at vi sammen lykkes med vores opgaver og samtidig har det sjovt og hver især blive bedre.

Når du har deltaget i TreperleGilwell 2018 vil du have opnået:

 • En stærk forståelse for Ledelsesgrundlaget, og muligheden for at arbejde med Ledelsesgrundlaget i eget lederteam
 • En stærkere forståelse for egen ledelsespraksis og udviklingsmuligheder
 • At blive en bedre leder - både personligt og som en del af et lederteam
 • At blive klogere på, hvordan din håndtering af dig selv som leder påvirker både dem du leder og selve opgaveløsningen.
 • At have arbejdet med ledelse i praksis gennem dit eget TreperleGilwell-projekt
 • Et styrket spejderledernetværk, som du bruger på kurset og kan bruge efterfølgende.

Praktisk om TreperleGilwell 2018

TreperleGilwell 2018 består af:

 • en forlænget weekend, den 19.-22. april 2018
 • et antal patruljemøder efter første weekend og inden anden weekend
 • et ledelsesprojekt, hvor du arbejder med ledelse mellem første og anden weekend
 • en opfølgningsweekend, den 21.-23. september 2018

Sted

De to kursusweekender finder sted i og omkring Gilwellhytterne på Houens Odde Spejdercenter ved Kolding.

Pris

Kurset koster samlet kr. 2.800, og prisen inkluderer alle kursusmaterialer, forplejning og transportudligning til de to weekender i Kolding. Hvis ledelse er relevant for dit arbejdsliv, anbefaler vi, at du søger din arbejdsgiver om både fridag/frihed og betaling af deltagerafgiften. Du finder et brev målrettet din arbejdsgiver på www.spejdernet.dk/treperle.

Tilmelding

Du tilmelder dig online her, og vi vil gerne have din tilmelding inden den 11. marts 2018. Er du ikke medlem af KFUM-Spejderne skal du i stedet sende en mail til info@kfumspejderne.dk. I mailen skal du angive følgende: 

 • Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail
 • Hvem der skal betale for dit kursus (fx gruppe og navn på kasserer, arbejdsgiver med navn og kontaktperson, dig selv, e.lign.
 • Nuværende korps, hvornår du blev Gilwell-spejder og hos hvilket korps du har deltaget i Gilwell-kurset

Samt svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad fik dig til at træffe beslutning om, at du gerne vil på TreperleGilwell nu?
 • Hvad er det sidste spejderkursus, du har deltaget på?
 • Hvor længe har du været leder hos spejderne?
 • Hvad er din(e) nuværende lederfunktion(er)?
 • Hvorfor er du spejderleder?

Deltagere

For at kunne deltage i TreperleGilwell skal du være Gilwell-spejder (tidligere have deltaget på Gilwell-kursus). Du skal være medlem af et af spejderkorpsene i Danmark.

Staben

På TreperleGilwell 2018 vil du møde følgende trænere:

Jesper Oehlenschläger, Bjarke Ørbeck, Lisbet Lentz, Kim Frei og Mads Hjortkjær (kursusleder)

Kontakt og mere information

Du vil løbende kunne følge med i planlægningen af TreperleGilwell på vores Facebook-side: www.facebook.com/treperlegilwell, ligesom du er velkommen til at skrive til kursusleder Mads Hjortkjær på mads@hjortkjaer.dk.

youtube video with id bh_hb_A1OyM

Tilmelding til TreperleGillwell 2018

Vi vil gerne have din tilmelding senest 11. marts 2018.

Tilmeldingen åbner snarest (sidst opdateret 23. oktober)

Datoer for 2018

TreperleGilwell 2018 består af:

 • en forlænget weekend, den 19.-22. april 2018
 • et antal patruljemøder efter første weekend og inden anden weekend
 • et ledelsesprojekt, hvor du arbejder med ledelse mellem første og anden weekend
 • en opfølgningsweekend, den 21.-23. september 2018

Spørg din arbejdsgiver

Du får brug for at holde fri en fredag for at kunne deltage på kurset.  Og tillige er der jo en deltagerpris, der skal betales - begge dele kan du måske få hjælp til fra din arbejdsgiver. TreperleGilwell er en solid lederuddannelse, og det er ofte sådan at vores arbejdsgivere gerne vil støtte videreuddannelse.