Foto: Jakob Vibe

KFUM-Spejdernes uddannelsesforløb afsluttes med Gilwellkurset, som sætter fokus på den enkeltes personlige udvikling og det at være leder i sit eget liv.

Formålet med Gilwell er at du bliver et mere kompetent menneske, og at du dermed bliver en mere kompetent leder i de spejdersammenhænge du indgår i.

Gilwell tager udgangspunkt i en anerkendende og systemisk tankegang, som danner ramme for at du sætter dig i stand til at skabe positive forandringer i dit liv og i dit spejderliv. Dette sker ved at du gennem ny viden, refleksion og øget selvforståelse får indsigt i dig selv, dine stærkeste kompetencer samt egne konstruktioner af den omgivende virkelighed. 

På Gilwell får du hjælp og støtte til selv at formulere din egen gilwelludfordring gennem præsentation af teorier, værktøjer og strategier. I din Gilwelludfordring formulerer du dit eget udviklingsmål, planlægger dit læringsforløb, følger det og evaluerer det i samarbejde med en vejleder og de andre deltagere.

Efter kurset kan du: 

  • Identificere egne kompetencer og udviklingspotentiale
  • Opstille mål med henblik på personlig udvikling
  • Arbejde målrettet mod opfyldelsen af egne opstillede mål og anvende relevante værktøjer i processen og til evaluering
  • Se egne og andre menneskers potentialer på en ny måde, til gavn for bl.a. dit spejdervirk
  • Reflektere over udbyttet af arbejdet med et personligt udviklingsmål, og dermed blive i stand til at gentage processen

Forudsætninger/deltagerprofil 
Kursets målgruppe er erfarne ledere, der har gennemgået korpsets lederuddannelse eller på anden vis erhvervet sig tilsvarende viden og erfaring. Det er en forudsætning at du som deltager er villig og i stand til at flytte dig selv både som spejder og som menneske.

Datoer for Gilwell 53

  • Kursusweekend 1: 7. til 10. maj 2020 (store bededagsferien)
  • Kursusweekend 2: 29. maj til 1. juni 2020 (pinsen)
  • Kursusweekend 3: 23. til 25. oktober 2020

Tilmeldingen er åben

Vil du på Gilwell i 2020, kan du nu sende din tilmelding.