Learning By doing og et fremadskridende program er to principper, der aktivt bruges når der skal laves aftensmad af friske fisk.
Learning By doing og et fremadskridende program er to principper, der aktivt bruges når der skal laves aftensmad af friske fisk.
Jakob Vibe

Ansvar for uddannelse

Ansvaret for uddannelserne hos KFUM-Spejderne i Danmark er fordelt på flere planer. Herunder kan du læse om korpset organisering af uddannelserne.

Styregruppen for Uddannelse og HR

Det er i Styregruppen for Uddannelse (SUD) at de overordnede linjer for uddannelserne lægges og det er ligeledes SUD der arbejder med at udvikle fremtidens uddannelsesforløb. SUD har både ansvaret for ungdoms- og voksenkurserne. 

Uddannelsesleder

Det er uddannelseslederen der sammen med UddannelsesDrift (se beskrivelse herunder) fastsætter behovet for og godkender ungdomskurserne. Ligeledes er det uddannelseslederen der, i samarbejde med SUD, udvælger stabene til Gilwell-kurserne.

Står et kursus til at blive aflyst af forskellige årsager, er det kursuslederen i samarbejde uddannelseslederen der vurderer om det er muligt at gennemføre kurset eller om det skal aflyses.

Arbejdsgrupperne

UddannelsesHR

 • Planlægge og afvikle uddannelsesweekender
 • Opbygge og understøtte netværk mellem instruktører og uddannelsesansvarlige
 • Sikre evaluering og indsamling af relevant materiale fra afholdte uddannelsesforløb

Den Kompetencebaserede Uddannelse (KBU)

 • Planlægge og sikre afvikling af facilitatoruddannelse
 • Understøtte udvikling af værktøjer i Den Kompetencebaserede Uddannelse
 • Opsøge og understøtte udviklingsbehov i Den Kompetencebaserede Uddannelse

UddannelsesDrift

 • Vurdere behovet og fastsætte kursus- og uddannelsesudbuddet
 • Behandle ansøgninger om at afvikle kursus eller uddannelse
 • Undersøge behovet for nye uddannelsestilbud og igangsætte dem

UddannelsesPR

 • Producere og udsende samlet PR for uddannelsestilbud
 • Bistå kursusstabene med hjælp og redskaber til PR for de enkelte uddannelsestilbud

Distrikterne

I alle distrikter findes en DTU der har ansvaret for uddannelse i distriktets regi. DTU'erne har ofte stor indsigt i uddannelse, både på korps- og lokalt plan.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om uddannelsernes organisering eller i tvivl om, hvem du skal henvende dig til, kan du kontakte Administrationscentret på telefon 70102666.

For kontakt til din lokale DTU henviser vi til distrikternes egne hjemmesider.