Evaluering

Du er nu næsten kommet cirklen rundt og skal evaluere dit forløb og få overblik over, hvad du har opnået. Selvom du har arbejdet med et bestemt mål, har du måske oplevet, at du undervejs har tilegnet dig andre kompetencer end den tilsigtede. 

Bonuslæring
En samtale med en facilitator skal hjælpe dig med at finde ud af, om du undervejs i din proces har udviklet kompetencer som ikke var planlagt.
Hent værktøjet bonuslæring


Hvad ser andre? 
Formålet med denne øvelse er at få andres perspektiv på, hvad du har lært og hvilke kompetencer, du har udviklet. 
Hent værktøjet Hvad ser andre?


Kompetencespillet genbesøgt 
Denne øvelse skal klarlægge, hvilke kompetencer du har haft i spil, samt skabe ideer til dit næste Cirklen rundt. 
Hent værktøjet Kompetencespillet genbesøgt 


Milepælsevaluering 
Formålet med dette værktøj er at identificere de vigtigste milepæle på vejen mod dit udviklingsmål, samt skabe fokus på erfaringe, du kan bruge næste gang, du sætter dig mål. 
Hent værktøjet Milepælsevaluering 


Fire skarpe - Evaluering
I denne øvelse skal du ud fra spørgsmål forholde dig til dine kompetencer.
Hent øvelsen Fire skarpe - Evaluering


Målet er nået
Dette værktøj skal hjælpe dig til at se dine udviklede kompetencer i et bredere perspektiv, og hvordan du kan bruge dem aktivt fremadrettet. 
Hent værktøjet Målet er nået 

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer