Guide til at udarbejde samværsregler

 

Samværsregler og børneattesten er gode værktøjer til at skabe trygge rammer for spejderarbejdet. Det er derfor vigtigt, at jeres gruppe sørger for at have udarbejdet samværsregler  samt har indhentet børneattester på alle ledere og hjælpere.

Samværsregler handler om at have en fælles forståelse af, hvordan vi omgås hinanden, men også får skabt en atmosfære i gruppen, hvor det er naturligt og accepteret at tale om, hvordan både den enkelte og gruppen lever op til de fælles spilleregler, I har aftalt. 

Første skridt dertil er at tage dialogen. Denne guide er derfor en hjælp til at komme igennem de faser, der skal til for at kunne definere de regler, der giver mening for netop jeres spejdergruppe.

Guiden består af tre dele:

1. en introduktion til krav, hensyn og overvejelser, I skal kende for at udarbejde reglerne.
    en drejebog for, hvordan I får talt jer frem til regler, der passer til jeres gruppe.

2. Scenarier til at diskutere ud fra, så I bedre kan komme til en forståelse om de regler, I ønsker i gruppen.

3. Skabelon til at få formuleret på skrift de samværsregler, I er blevet enige om.


Læs del 1 - introduktion og drejebog (pdf) inden et aftalt fællesmøde i grupperådet,

Brug del 2 - scenarier (pdf) ved selve mødet og 

Få formuleret jeres regler med del 3 - Skabelonen og underpunkter A3 (anbefalet) eller A4 (pdf)

Samværsguiden

 

Læs introduktion og drejebog (pdf) inden mødet, hvor samværsregler er på dagsorden


Brug Scenarier (pdf) ved selve mødet

samt Skabelonen (A3 pdf) til at få formuleret skriftligt jeres regler  (A4-version)

Det trygge samvær - Ildhu 04-2017 (pdf)

ForsideTema_det_trygge_samvaer.jpg