Guide til at udarbejde samværsregler

Samværsregler og børneattesten er gode værktøjer til at skabe trygge rammer for spejderarbejdet. Det er derfor vigtigt, at jeres gruppe sørger for at have udarbejdet samværsregler, samt har indhentet børneattester på alle ledere og hjælpere.

Samværsregler handler om at have en fælles forståelse af, hvordan vi omgås hinanden, men også får skabt en atmosfære i gruppen, hvor det er naturligt og accepteret at tale om, hvordan både den enkelte og gruppen lever op til de fælles spilleregler, I har aftalt.

Første skridt dertil er at tage dialogen. Denne guide er derfor en hjælp til at komme igennem de faser, der skal til for at kunne definere de regler, der giver mening for netop jeres spejdergruppe.

Guide til samværsregler

KFUM-Spejderne har udgivet materialet Trivsel og Tryghed sammen med blandt De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM og KFUK i Danmark.

Materialet består af to dele: Et hæfte med en introduktion til emnet og derudover 12 samtalekort med konkrete cases og dilemmaer, som kan bruges som udgangspunkt for en snak på fx et ledermøde.

Download materialet her

Opdateres

Samværsguiden

 

Læs introduktion og drejebog (pdf) inden mødet, hvor samværsregler er på dagsorden


Brug Scenarier (pdf) ved selve mødet

samt Skabelonen (A3 pdf) til at få formuleret skriftligt jeres regler  (A4-version)

Det trygge samvær - Ildhu 04-2017 (pdf)

ForsideTema_det_trygge_samvaer.jpg