Mistanke om overgreb

Det er ikke rart at stå med en mistanke om, at der er sket brud på tilliden til en lederkollega. Alligevel er det vigtigt, at I tager den alvorligt. Her kan du læse mere om, hvordan du håndterer mistanken.

Ved mistanke om seksuelle overgreb skal den, der har gjort iagttagelsen straks rette henvendelse til gruppelederen eller bestyrelsesformanden. Det anbefales, at man nedskriver de iagttagelser, der er blevet gjort, så man har så præcis en beskrivelse af hændelsesforløbet som muligt.

Har man en mistanke eller måske bare en dårlig mavefornemmelse, er det vigtigt, at man reagerer og ikke står alene med den. Måske står andre i samme situation som dig.

Hvis mistanken alene bygger på løse rygter og tvivlsomme iagttagelser, må det nøje overvejes, om det mest rimelige for alle parter er i første omgang at drøfte forholdene med den mistænkte.

Hvis gruppelederen eller bestyrelsesformanden vurderer, at der måske er tale om andet end grundløse rygter, retter man henvendelse til korpsets kriseberedskab, der rådgiver om det videre forløb, herunder:

  • kontakt til den krænkedes forældre 
  • drøftelse med den mistænkte
  • politianmeldelse og kontakt til sociale myndigheder
  • information til øvrige ledere, forældre og spejdere
  • evt. kontakt til pressen

Hvis man vurderer, at der er grundlag for at indgive politianmeldelse, må dette ske hurtigst muligt, og den krænkedes forældre skal straks orienteres herom. Undlad at spille detektiv eller psykolog, men overlad opklaringsarbejdet til politiet og de sociale myndigheder.

I tilfælde af en politianmeldelse skal generalsekretæren altid informeres, og den mistænkte leder suspenderes med øjeblikkelig virkning, indtil en eventuel straffesag er afgjort.

Det er generalsekretæren, der udtaler sig til pressen, hvis pressen henvender sig vedrørende en pædofilanklage. Alle andre bør henvise til generalsekretæren.