Ofte stillet spørgsmål om aktiviteter og lejre

Senest opdateret den 29. maj kl. 13.22.

 • Opdateret 29. maj:
  • Justering af afsnit om Overnatning.
  • Afsnittet Indendørs overnatning tilføjet.
 • Opdatering 28. maj:
  • Efter vejledning fra Kulturministeriet er der åbnet for, at vi må gå inden for i spejderhuse og lokaler
  • Afsnit om Indendørs aktivitet tilføjet
  • Afsnit om Retningslinjer for hygiejne præciseret. Tilføjelse om ophængning af plakater.
  • Afsnit om Bestyrelsesmøder erstattet med afsnittet Møder i foreningen for voksne, herunder bestyrelsesmøder.
  • Afsnit om Toiletter og rengøring præciseret.
 • Opdatering 25. maj:
 • Opdatering 18. maj:
  • Retningslinjer for Overnatning, Afstandskrav og Toiletter og rengøring  er blevet præciseret.
  • Retningslinjer for Klatring og Bestyrelsesmøder er tilføjet

Nu kan vi komme på sommerlejr, og vi glæder os. Sommeren bliver dog noget anderledes, end vi er vant til, og vi skal afsted på nye betingelser. Vi kender endnu ikke alle de retningslinjer, som vi skal overholde for at komme på lejr. Nedenstående er en liste over de ting, hvor vi forventer, der vil komme mange spørgsmål.

Vi vil løbende opdatere denne side, når vi kender svarene.

Ofte stillet spørgsmål

Regeringen har som led i fase 3 af genåbningen stillet i udsigt, at vi kan komme på lejr og lave aktiviteter med 30-50 deltagere efter den 8. juni.

Når der henvises til afstandskrav og retningslinjer for hygiejne, gælder det, at afstandskravet på en meter overholdes. Der kan være situationer, hvor kropskontakt ikke kan undgås, men planlæg så vidt muligt aktiviteterne, så det undgås. Ved høj tale, sang eller instruktion er afstandskravet 2 meter. Ligeledes er afstandskravet 2 meter, hvis man er bekymret for sygdom.

Retningslinjer for hygiejne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

 • Sikre information: Ved indgangen til alle lokaler skal der hænge plaketer, hvor generelle retningslinjer om god hygiejne fremgår. Herunder, at hvis man føler sig syg, skal man straks forlade lokalerne og isolere sig. Du kan downloade plakaten her
 • Sikre god håndhygiejne. Vask hænderne ofte, som minimum før aktivitet, før og efter måltider, efter toiletbesøg samt efter brug af delt grej. Håndsprit kan bruges, men effekten nedsættes på synligt beskidte lejrhænder. Det er ledernes ansvar, at der altid er sæbe og håndsprit tilgængeligt. Brug af delte håndklæder og faste sæbestykker skal undgås.
 • Hjælpe spejderne at hoste/nyse i ærmet. Ved tegn på sygdom ringes spejderne hjem.
 • Kontaktpunkter rengøres ofte. Et kontaktpunkt er steder hvor mange rører i løbet af dagen. Det kan være dørhåndtag, vandhaner, lynlåse på telte, økse, sav mv. Kontaktpunkter rengøres jævnligt, og det er flere gange om dagen. Der bør laves en plan, for at sikre denne rengøring.

Alle nedenstående svar gælder for såvel dagsaktiviteter og aktiviteter over flere dage f.eks. lejre og weekendture:

 • Indendørs aktivitet: Det er tilladt at lave foreningsaktiviteter indendørs. Det kan ske under forudsætning af, at der sikres god hygiejne, og at afstandskravet på 1 meter så vidt muligt overholdes. Der må fortsat ikke være mere end 10 - inklusiv ledere - samlet. Dog må der højst være 1 person pr 4m2. For en leder, der instruerer eller taler højt, er afstandskravet 2 meter. Der skal desuden sikres hyppig rengøring. Gældende for al indendørs aktivitet er, at det er stille aktivitet, der kan sammenlignes med undervisning. Al leg eller fysisk aktivitet må alene foregå udendørs. 
 • Overnatning:
  • Overnatning i telt, shelter mv. må foregå udendørs, hvis man overholder afstandskravet på 1 meter og øvrige retningslinjer for hygiejne.
  • Overnatning indendørs i sovesale mv. må nu gerne foregå indendørs. Alle ovennævnte retningslinjer for aktivitet indendørs skal overholdes. Dvs. generelle hygiejnekrav, afstandskrav på minimum 1 meter og 4m2 pr spejder.
 • Lejrliv: Vi afventer retningslinjer om det generelle lejrliv.
 • Aktiviteter
  • Aktiviteter generelt: Spejderne skal naturligvis på aktivitet, som vi kender det. Der skal sikres god håndhygiejne, og aktiviteter med tæt fysisk kontakt skal begrænses mest muligt.
  • Raftebyggeri: Ved raftebyggeri skal afstandskrav og hygiejnekrav overholdes. 
  • Lejrbål: Når vi samles ved lejrbålet skal vi være særligt opmærksomme på, at det kan sammenlignes med undervisning, så der afstandskravet hævet til to meter for de der står for underholdningen. Ved sang er afstandskravet indtil videre ligeledes to meter.
  • Hike: På hike skal opmærksomheden rettes mod overnatningspladsen. Regler for rengøring af toiletter, afstandskrav i bivuakken gælder også på hiken
  • Løb: Ved løb, hvor spejderne bevæger sig fra post til post, skal der sikres, at materiel rengøres inden en ny patrulje kommer til posten.
  • Klatreseler: Man må gerne dele seler og udstyr i en mindre gruppe. Da det er vanskeligt at rengøre, så skal udstyret hænge 72 timer, før en ny gruppe kan bruge det.
 • Servering og tilberedning af mad
  • Hygiejne ved madlavning: Vi kender endnu retningslinjerne for dette, men det vil være en god ide, at forberede sig på, at der kan komme særlige regler for madlavning.
  • Servering af mad: Indtil videre er retningslinjerne, at man ikke må dele udstyr. Det betyder, at alle deltagere har eget spisegrej med, og selv har ansvar for rengøring af dette. Alternativ kan der anvendes engangsservice. Man må gerne servere mad som buffet. Se også Hygiejne ved madlavning.
  • Madlavning indendørs: Børn må endnu ikke deltage i madlavning indendørs, men man må gerne lave mad og servere den udenfor. Så få voksne som muligt må være i kontakt med maden. Der er intet krav om værnemidler under madlavning.
  • Madlavning, som del af aktivitet: Der må laves mad i mindre skala på bål eller trangia. Det er ok at lave et snobrød eller bage en pandekage ved bålet. Det skal dog være få fx 2-3 spejdere sammen om et bål, så man kan overholde afstandskrav. Vær opmærksom på hygiejne, og at spejderne ikke rører hinandens mad. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan lade madlavning af hovedmåltider være en del af aktiviteten for spejdere.
 • Toiletter og rengøring: Toiletter indenfor må benyttes, men de skal rengøres flere gange dagligt. Alle flader rengøres med vand og rengøringsmiddel. Håndtag, skylleknapper, vandhaner desinficeres. Der bør laves en plan for at sikre denne rengøring. Kø til toiletterne bør undgås. I de lokaler, man bruger til aktivitet, skal alle flader og kontaktpunkter rengøres efter spejdermødet. Der bør laves en plan eller tjekliste for rengøringen. Holder man til i kommunale faciliteter, skal man følge kommunens regler. Vi opfordrer til, at man går i dialog med kommunen.
 • Håndtering af materiel, der bliver anvendt af flere: Vi ved at materiel der deles mellem flere brugere, skal rengøres ved skift af bruger. Derudover bør der være håndsprit tilgængeligt. Det anbefales at man bruger individuelt udstyr hvor det er muligt.
 • Samkørsel og transport: Vi kender ikke retningslinjer for transport endnu. 
 • Afstandskrav: Myndighedernes afstandskrav på 1 meter gælder for alle vores aktiviteter. Det kan selvfølgelig være nødvendigt at være tæt på hinanden, når man leger og spiller, men man skal være opmærksom på, hvordan man er tæt sammen. Myndighederne har forståelse for, at der ved genåbning af aktiviteter er fysisk kontakt, og at man gennemfører sin aktiviteter med mindre justeringer. Der er altså ikke behov for reb med knuder for at holde afstand mv.
 • Førstehjælp: Når der sker en ulykke, gælder de almindelige førstehjælpsregler. God hygiejne tilstræbes.
 • Trøst og tryghed: Vi skal som altid sikre en god og tryg lejrstemning. Når hjemveen kommer, eller når en spejder bliver ked af det, skal vi selvfølgelig gøre vores bedste for at trøste barnet. Også selvom man kommer tæt på. Vær i den forbindelse opmærksom på, at det bør være den faste voksne i 10 personers gruppen, der trøster, og vær som altid opmærksom på gruppens samværspolitik.
 • Møder i foreningen for voksne, herunder bestyrelsesmøder: Man må gerne holde møder i foreningen for voksne, herunder bestyrelsesmøder, planlægningsmøder og andre møder indenfor, så længe at man sikrer retningslinjer om god hygiejne. Derudover gælder afstandskravet på minimum én meter. Derudover må der højst være en person pr 4 m2. Mødeopstilling skal sikre at dette kan efterleves.