Ofte stillet spørgsmål om aktiviteter og sommerlejre

Senest opdateret den 24. juni kl. 16.26.

 • Opdatering 24. juni:
  • Præcisering af punktet om klatreseler.
 • Opdatering 11. juni:
  • Præcisering af hvem der må deltage i gruppens arrangementer. Spejdernes familier er tilføjet flere steder.

Siden er opdateret efter Kulturministeriets vejledning for sommeraktiviteter og sommerlejre, som er udsendt den 10. juni 2020. Du finder den officielle vejledning her.2

Generelt for sommerens aktiviteter og lejre

Forsamlingsforbuddet er for sommeraktiviteter for børn og unge, samt deres familier, er hævet til maks 500 personer. For alle aktiviteter gælder det, at afstandskravet på 1 meter overholdes.Ved høj tale, sang eller instruktion er afstandskravet 2 meter. 

Hygiejne

Retningslinjer for hygiejne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Det skal sikres, at der forefindes information. Ved indgangen til alle lokaler skal der hænge plakater, hvor generelle retningslinjer om god hygiejne fremgår. Herunder at hvis man føler sig syg, skal man straks forlade lokalerne og isolere sig. Du kan downloade plakaten her.
 • Man skal sikre god håndhygiejne. Vask hænderne ofte, som minimum før aktivitet, før og efter måltider, efter toiletbesøg samt efter brug af delt grej. Håndsprit kan bruges, men effekten nedsættes på synligt beskidte lejrhænder. Det er ledernes ansvar, at der altid er sæbe og håndsprit tilgængeligt. Brug af delte håndklæder og faste sæbestykker skal undgås.
 • Hjælp spejderne til at hoste/nyse i ærmet. Ved tegn på sygdom ringes spejderne hjem.
 • Kontaktpunkter rengøres ofte. Et kontaktpunkt er et sted, hvor mange rører i løbet af dagen. Det kan være dørhåndtag, vandhaner, lynlåse på telte, økse, sav mv. Kontaktpunkter rengøres jævnligt, og det er flere gange om dagen. 

Fælles retningsinjer for både sommeraktiviteter med overnatning og aktiviteter

 • Transport: Det anbefales, at man benytter private biler til transport til og fra aktiviteterne.
  • Private biler: Transport i private kan med fordelforegå patruljevis. I andre tilfælde gælder almindelige afstandsbestemmelser..
  • Ved offentlig transport: Følg de retningslinjer, som transportselskabet har udstukket. Herunder pladsreservation hvis muligt. For at lette presset på offentlig transport bør man så vidt muligt bruge privat transport.
  • Bustransport: Hvis I har booket egen bus, kender busfirmaet de gældende retningslinjer for bustransport.
 • Førstehjælp: Når der sker en ulykke, gælder de almindelige førstehjælpsregler. God hygiejne tilstræbes.
 • Trøst og tryghed: Vi skal som altid sikre en god og tryg lejrstemning. Når hjemveen kommer, eller når en spejder bliver ked af det, skal vi selvfølgelig gøre vores bedste for at trøste barnet. Også selvom man kommer tæt på. Vær som altid opmærksom på gruppens samværspolitik.

Aktiviteter uden overnatning

Generelt for dagsaktiviteter gælder det, at man skal organisere aktiviteterne i klynger af højst 50 spejdere, ledere samt familier til deltagende børn og unge. Der må gerne være flere klynger af 50 til stede samtidig, men spejderne må ikke skifte klynger undervejs i løbet af dagen.

 • Indendørs aktivitet: Generelt skal flest mulige aktiviteter afvikles udendørs, men når man er inde, skal det være rolige aktiviteter fx spisning mv. Afstandskravet på 1 meter overholdes i alle situationer.
 • Spisning: Mad kan serveres portionsanrettet eller som buffet, der betjenes af ledere eller få udvalgte spejdere. Alternativt kan der medbringes egne madpakker. Ved måltider vasker alle hænder både før og efter måltidet. 
 • Rengøring: Der skal gøres rent mindst en gang dagligt. Alle flade aftørres med vand og rengøringsmiddel. Kontaktpunkter aftørres og desinficeres ofte.

Lejre med overnatning

På lejre med overnatning gælder, at vi må organisere spejderne i patruljer af ca. 8 spejdere. Patruljerne skal være spejdernes faste base, som de laver aktivitet, mad og sover sammen med. Patruljerne er undtaget for afstandskravet. Lederne er ikke en del af patruljen, og man behøver ikke faste ledere pr. patrulje. På lejre med overnatning må familiemedlemmer til deltagerne også gerne deltage. Disse er ikke en del af patruljerne, og afstandskravet skal opretholdes.

 • Særlige opmærksomhed omkring afstand: Patruljerne skal holde 1 meter afstand til andre patruljer og til ledere. Det er ikke nødvendigt at tilknytte faste ledere til patruljerne.
 • Overnatning indendørs: Patruljerne må overnatte indendørs, forudsat at senge/madrasser placeres med en 1 meters afstand (næsetip til næsetip). Der bør udluftes 10 minutter med gennemtræk mindst 2 gange dagligt. Der bør gøres rent dagligt i soverum, herunder afvaskning af kontaktpunkter (kontakter, håndtag stiger til køjesenge mv)
 • Overnatning udendørs: Patruljerne af ca. 8 spejdere må overnatte i telt og er i den forbindelse undtaget for afstandskravet.
 • Overnatning for ledere: De almindelige afstandskrav opretholdes for alle andre end patruljer, så ledere skal overnatte med 1 meter afstand.
 • Servering og tilberedning af mad: I forbindelse med madlavning er det vigtigt at sikre et højt niveau af hygiejne. Spejderne må tilberede og indtage mad i patruljerne. Spejderne har faste pladser ved måltiderne. Tilberedes maden af ledere, kan der serveres portionsanrettet eller buffet, der betjenes af ledere eller udvalgte spejdere. Som udgangspunkt skal man fortsat anvende eget service eller engangsservice.

Aktiviteter

 • Aktiviteter generelt: Spejderne skal naturligvis på aktivitet, som vi kender det. Der skal sikres god håndhygiejne.
 • Lejrbål: Når vi samles ved lejrbålet, skal vi være særligt opmærksomme på, at det kan sammenlignes med undervisning, så der afstandskravet hævet til to meter for de, der står for underholdningen. Ved sang er afstandskravet indtil videre ligeledes to meter. Patruljerne må sidde sammen, men med tydelig afstand til andre patruljer.
 • Hike: På hike skal opmærksomheden rettes mod overnatningspladsen. Regler for rengøring af toiletter gælder også på en hike.
 • Løb: Ved løb, hvor patruljerne bevæger sig fra post til post, børmateriel rengøres, inden en ny patrulje kommer til posten.
 • Klatreseler: Man må gerne dele seler og udstyr i patruljerne. Udstyret rengøres eller desinficeres inden næste patrulje skal bruge det. 
 • Toiletter og rengøring: Patruljerne skal altid benytte de samme toiletter. Hvert toilet skal anvendes af så patruljer som muligt. Det skal markeres, fx. med et skilt på døren, hvilke patruljer der anvender hvilket toilet. Dvs. hvis der er 8 patruljer på lejren, men kun 4 toiletter, fordeles der 2 patruljer pr. toilet.Efter toiletbesøg skal der altid vaskes hænder. Der må ikke bruges delte håndklæder. Brug papir eller personlige håndklæder. Toiletter bør rengøres 2 gange dagligt. Alle flader rengøres med vand og rengøringsmiddel. Håndtag, skylleknapper, vandhaner desinficeres.I de lokaler, man bruger til aktivitet, bør alle flader og kontaktpunkter rengøres efter aktiviteten.