Retningslinjer for KFUM-Spejderne

Opdatering 1. december vedr. særlige restriktioner i hovedstadskommunerne
Opdatering 25 november vedr. salg af juletræer m.v.
Opdatering 2. november vedr. nye regler for overnatning
Opdatering 30. oktober med opdaterede retningslinjer fra Kulturministeret
Opdatering 27. oktober ift. brug af mundbind.
Opdatering på baggrund af pressemødet den 23. oktober. 

Særlige restriktioner i hovedstadskommunerne
Opdatering ifm. pressemødet omkring særlige restriktioner i og omkring hovedstaden gældende fra den 7. december 2020. (Gælder følgende kommuner:Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby)

Til pressemødet gjorde Sundhedsmyndighederne det klart, at alle særlige regler og retningslinjer for foreninger ikke længere kan anvendes, og at alle foreninger, herunder spejdergrupper, nu er omfattet af det lille forsamlingsforbud på højst 10 deltagere inklusive ledere. Dette gælder alle foreningsaktiviteter, både spejdermøder, bestyrelsesmøder o.lign.

Vi opfordrer alle spejdergrupper i de berørte kommuner om at aflyse de ugentlige spejdermøder af hensyn til at begrænse den generelle smittespredning, og for at undgå at børnene mødes på tværs af klasser.

Vi vurderer, at der ikke længere kan afholdes indendørs aktiviteter, og at muligheden for at dele et område op, så flere grupper kan være på samme grund, heller ikke længere kan benyttes i de 17 kommuner.

Vi henleder i det hele taget til, at der kan komme særlige udmeldinger fra de enkelte kommuner, som altid bør efterleves.

 

Salg af juletræer, juleboder og lignende

I forbindelse med den forestående højtid, har der været mange henvendelser omkring, hvordan der bedst muligt kan gennemføres pengeskabende aktiviteter, som f.eks. jultræssalg.

I den forbindelse har der været modsatrettede meldinger om, hvad der var muligt og ikke muligt. Vi har nu fået bekræftet, at det er muligt at gennemføre jultræssalg, hvor der kan være flere end 10 mennesker forsamlet. Så længe at kunderne ikke samler sig i grupper, kan der godt være flere kunder end 10 af gangen. Vi opfordrer dog til, at I sætter en begrænsning på, hvor mange det er rimeligt, at der er omkring udsalget, ligesom at hyggelige aktiviteter eller indretning, der inviterer til ophold skal undlades, f.eks. salg af gløgg eller snobrød på bål.

I bør huske:

-          Afmærk salgsområdet, og opsæt skilte, som opfordrer til afstand, samt hvor mange kunder der er plads til af gangen.
-          Opstil håndsprit.
-          Sælgere bør bære værnemidler.
-          Benyt i videst muligt omfang kontaktløs betaling – f.eks. MobilePay 


Restriktioner fra 23. oktober 2020

Fredag den 23. oktober afholdte Statsministeret et pressemøde, hvor nye restriktioner vedr. corona blev præsenteret.

På pressemødet blev der blandt andet lagt vægt på, at på trods af nye restriktioner, så prioriteres det at kultur- og foreningslivet fortsat skal kunne gennemføres. 

Forsamlinger: Forsamlingsforbuddet i det offentlige rum er nedjusteret fra 50 til 10 personer gældende fra mandag den 26. oktober 2020. Foreninger med aktiviteter for børn og unge er undtaget fra det lille forsamlingsforbud, og må fortsat være op til 50 børn og unge op til 21 år. Blandt de 50 må der være det antal voksne ledere, der skønnes nødvendigt for aktivitetens gennemførsel. Der må altså aldrig være mere end 50 forsamlet af gangen. I forhold til familiespejdere, må børnene have en deltagende forælder med.

Mundbind: Det er fra torsdag 29. oktober et krav, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind (eller visir) ved indendørs besøg i idræts- og foreningsfaciliteter - såsom spejder. Dette gælder både besøgende (forældre) samt ansatte (ledere) tilknyttet den pågældende aktivitet. Kravet om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind ikke kan bæres grundet aktivitetens natur. Kravet om mundbind gælder ikke udenfor.

Overnatning: Det er den 2. november blevet bekræftet via DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), at vi gerne må afholde udendørs overnatning i shelter, telt eller bivuak. Det skal ske i grupper af højst 10 deltagere inkl. ledere. 

Vi vurderer, at man godt kan tage afsted flere grupper af 10, men at det skal være tydeligt opdelt, hvilken gruppe man hører til, ligesom der ikke må ske udveksling af materialer, deltagere eller ledere imellem grupperne. Vi opfordrer alle til at være særligt opmærksomme, hvis I gennemfører overnatning udendørs, og holde øje med eventuelle præciseringer af retningslinjerne her på spejdernet. Indendørs overnatning kan fortsat ikke gennemføres.

(Retningslinjer for aktiviteter med overnatning blev først suspenderet efter anbefaling fra Kulturministeriet. Men efter en opdatering den 2. november, er det nu muligt at gennemføre udendørs overnatning.)

Rengøring og Hygiejne: Husk fortsat opmærksomhed på rengøring og personlig hygiejne.

  • Rengør toiletter og kontaktpunkter ofte.
  • Husk hyppig håndvask eller håndsprit.
  • Bliv hjemme, hvis du er syg eller er særligt udsat.

Lokale smitteudbrud: Hvis I er bosiddende i en kommune, hvor der er et lokalt udbrud af Covid-19, skal I altid efterleve kommunens anbefalinger og retningslinjer. Bliver I bekendt med et mindre udbrud på en lokal skole, hvor jeres spejdere kommer fra, kan det være hensigtsmæssigt at kontakte skolen for at afklare, hvilke klasser der er hjemsendt. Hjemsendte elever kan naturligvis heller ikke deltage i fritidsaktiviteter.

Retningslinjer: Udover ovenstående nye restriktioner, er det nedenstående to sæt retningslinjer, I skal benytte. Kulturministeriet opdaterer løbende disse, og de rettelserne kan se i de senest udsendte:
Retningslinjer for udendørs foreningsaktiviteter (Udsendt pr. 29/10)
Retningslinjer for indendørsaktiviteter  (Udsendt pr. 29/10)

coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen.
Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.

 

Kontakt KFUM-Spejdernes kriseberedskab

Har du brug for at komme i kontakt med KFUM-Spejdernes kriseberedskab, kan du læse mere her.

KFUM-Spejdernes kriseberedskab kan hjælpe med krisehåndtering, råd og sparring i situationer, som kræver ekstra opmærksomhed fra professionel side.

Kontakt KFUM-Spejdernes personale

Har du brug for at komme i kontakt med en ansat fra KFUM-Spejderne, kan du finde kontaktoplysninger på alle ansatte her.

 

Hjemmespejder

På siden spejdernet.dk/hjemmespejder kan du få masser af inspiration til aktiviteter, du kan lave derhjemme. 

Få inspiration til hjemmespejder her