Vil du tilbringe 2-12 måneder i udlandet som frivillig?

European Solidarity Corps

European Solidarity Corps er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. 

Længden af et volontørprojekt må inklusiv forberedelse og evaluering ikke overstige 24 måneder. Arbejdsområderne dækker socialt arbejde, miljø, kunst og kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

European Solidarity Corps giver modtagerorganisationerne en mulighed for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd og evt. bidrage med idéer andre måder at gøre tingene på. 

Der er tale om ulønnet arbejde på fuld tid, som skal være til gavn for lokalsamfundet. Dog får volontøren lommepenge og fri kost og logi under opholdet.

Houens Odde udsender og modtager

Houens Odde Internationale Spejdercenter er både værts- og sendeorganisation. Dette betyder, at centret modtager mellem 4 - 8 unge fra hele Europa i 6-9 måneder, som bor og arbejder på centret.

Centret sender også danske unge ud i Europa som volontører. Kommer I på Houens Odde Internationale Spejdercenter, især i centerlejr-perioden, vil I derfor møde en del af disse unge volontører

”Aktive Unge” er et program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem, som støttes økonomisk af EU. Målgruppen for ”Aktive Unge” er unge, ungdomsledere og ungdomsmedarbejdere i såvel den professionelle som den frivillige sektor. Programmet er åbent for alle uanset kulturel baggrund  og handicap.

Der er mulighed for samarbejde med 31 EU lande og for nogen aktiviteters vedkommende også med 21 lande fra tre regioner, Balkan, Østeuropa og Kaukasus samt Nordafrika. 

Houens Odde Internationale Spejdercenter deltager i den del af "Aktive Unge" programmet, som gælder European Solidarity Corps. 

Du skal:

 • Være mellem 18 og 30 år
 • Være spejder
 • Kunne tale engelsk
 • Have lyst til internationale oplevelser 

 

Du får:

 • Gratis rejse til og fra projektet
 • Betalt kost og logi under projektet
 • Lommepenge
 • Forberedelseskursus i Danmark inden opholdet
 • To kurser under opholdet i værtslandet
 • Internationale oplevelser for livet

Interesseret?

Du kan læse mere om EVS her 

Du kan læse mere og de forskellige projekter her

Houens Odde Spejdercenter kan: 

 • Hjælpe med at formidle kontakt til de projekter, du er interesseret i
 • Hjælpe med planlægning af rejsen
 • Råde og vejlede under opholdet
 • Tilbyde forberedelseskursus i Danmark inden opholdet
 • Tegne forsikring for opholdet
 • Tilbyde evaluering efter opholdet

 

Så kontakt Houens Odde Internationale Spejdercenter på tlf.: 7010 5115 eller houensodde@houensodde.dk