Beauvale Scouts, Nottinghamshire, England på Spejdernes Lejr 2012
Beauvale Scouts, Nottinghamshire, England på Spejdernes Lejr 2012
Jens Fjordside Riis

International Arbejdsgruppe (INTAG) arbejder for fokus på formidling og inspiration til korpsets medlemmer om at deltage i internationale arrangementer, events og seminarer samt en tættere kobling mellem Verdensspejderbevægelsen (WOSM) og KFUM-Spejdernes medlemmer.

Dette gøres ved at formidle information og skabe interesse omkring verdensspejderbevægelsen, og motivere så mange som muligt til at få internationale oplevelser. Vi har inddelt arbejdet i projektet i seks hovedområder:

  • Internationale arrangementer
  • Udveksling/voluntørophold
  • NSO lejre og arrangementer
  • Gruppernes internationale aktiviteter i Danmark
  • WOSMs programtilbud
  • Seminar/netværksdeltagelse

Hvert hovedområde har definerede arbejdsopgaver, som løbende bliver evalueret og udviklet. 

Vi samarbejder med Spejdernet om formidlingen. Derudover er der planer om vidensdeling med andre spejderkorps i Danmark, for at få optimeret arbejdet.

INTAG er placeret under Styregruppen for Profil & Samfund (SPS).

Kom med!

INTAG har altid brug for flere kræfter til at løfte det internationale arbejde for KFUM-spejderne. Gruppen kan kontaktes på mail

Vi rykker verden med villje

Hvis man sammen vil rykke verden med vilje, så er det nødvendigt for KFUM-spejderne med et engagement uden for Danmark. Det kan ske på mange måder, som alle er relevante for INTAGs arbejde. INTAG vil arbejde for at invitere danske spejdere ud i verden, men også verden hjem til danske spejdere.

Mere international inspiration

Hvis du ønsker inspiration til internationale oplevelser på sociale medier, kan du følge gruppen ‘Internationale spejderoplevelser’ på Facebook.