Ud på eventyr under Mærke-luppen

Hvad siger Paletten om mærket: Se her

I denne Mærke-lup er det mærket “Ud på eventyr”, som sættes under lup. Efter Palettens opdeling henvender mærket “Ud på eventyr” sig primært til familiespejderne, der er i førskolealderen. Det er også denne aldersgruppe, som aktivitetsforslagene er udarbejdet til. Der kan være stor forskel på sammensætning af familiespejderenhederne, så I skal endelig føle jer frie til at tilpasse.

Vi har opbygget materialet sådan, at du først vil møde en mærkeguide, der fungerer som rammen om mærket. Mærkeguiden er inddelt i tre trin:

(1) Når mærket møder spejderne

(2) Sæt et mål/beskriv udfordringer

(3) Del med andre.

Herefter vil du i aktivitetsguiden kunne finde aktiviteter, som kan bruges som ideer (og vælges som “Ud på eventyr”-aktiviteter).   

Følger du materialet fra start til slut, og har spejderen aktivt arbejdet med og gjort fremskridt inden for mærkets mål, så er mærket taget.

God fornøjelse med “Ud på eventyr”!

Kom godt i gang

Som familiespejder kan det godt være, at I slet ikke kender Paletten eller det at tænke på at tage mærker. Paletten er et inspirationsværktøj til at gøre aktiviteterne til spejder endnu bedre. I kan læse mere om Paletten på Spejdernet: Paletten  

Du vil nu få en masse spændende information og tankevækkende overvejelser omkring mærket “Ud på eventyr”. Forhåbentlig vil det give dig blod på tanden, til netop at dette mærke måske skal være familiespejdernes første mærke.

Det store spørgsmål nu, kan umiddelbart være, hvordan du får forvandlet det, der på papiret lyder kanon spændende til et rigtig godt og lærerigt spejdermøde?

Mærke-luppen vil klart opfordre dig til at give dig i kast med nogle af de planlægningsværktøjer, som Paletten giver mulighed for. Spejderarbejdet skal give mening, og derfor er det vigtigt, at man finder de værktøjer, som virker for en selv.

Er du endnu ikke helt bekendt og tryg med Paletten og dens mange værktøjer, eller synes du, det er svært at komme i gang? Hvis ja, så frygt ej. Der er hjælp at hente, for Spejdernets Aktivitetsdatabase er nemlig propfuld af fede aktiviteter. Besøg siden på Aktivitetsdatabasen

Hvis du, på trods af det, alligevel skulle tænke “Der er nok ikke nogle aktiviteter, som passer på mærket Ud på eventyr”, så har vi i vores aktivitetsguide håndplukket nogle fede aktiviteter til dig fra aktivitetsdatabasen.

Mærkeguide

Der er heldigvis mange udfordringer i spejderarbejdet. Tanken bag trinene nedenfor er, at der først arbejdes med at definere og opstille mål - og at mærket så ligger som “baggrundsmusik” for de aktiviteter, der ellers kører hos familiespejderne. Så man på et tidspunkt kan stoppe op og sige “vi har været på eventyr”, “vi gjorde det” og forhåbentligt “vi havde det sjovt imens”.

 

Trin 1: Når mærket møder familiespejderne  

Det er forskelligt, hvordan planlægningen hos familiespejdere foregår. Mange steder går det på tur at stå for et møde.

Formålet med mærket er, at børnene kommer på eventyr i nærmiljøet. De skal bruge både krop og nysgerrighed til at opleve området omkring spejderhytten. De skal også opleve, at der er nogle faste rammer eller ritualer omkring familiespejderarbejdet, så børnene udvikler sig

  • Socialt (i samarbejdet med andre)

  • Åndeligt (med følelsesmæssige oplevelser)

  • Fysisk (ved at bruge deres krop på opdagelse)

Tag en snak i planlægningsgruppen om, at man - når man planlægger de kommende møder/ture - skal huske at overveje, om aktiviteterne rammer børnene på alle tre udviklingsområder.

Bliv også enige om, hvor mange eventyr I skal have været på før, I har opfyldt mærkets formål.

 

Trin 2: I dybden med mærket

Arbejdet med mærket kan enten være en del af de løbende møder hos familiespejderne, men I kan også vælge fx at tage på et stort eventyr, som f.eks. en sheltertur i weekenden.

Nedenfor under aktivitetsforslag er der eksempler på aktiviteter, I kunne lave på møder/ture, der kan udfordre børnene indenfor de forskellige udviklingsområder.

Det er en god ide, at I på møderne fortæller børnene, at de skal på eventyr, og når de har været ude på forskellige eventyr, får de et rigtigt spejdermærke - så der er noget at arbejde hen imod og glæde sig til.

 

Mærkeoverrækkelse

“Ud på eventyr” er muligvis spejderens første mærke. Det ville derfor være rigtig fint med en ceremoni, hvor I samles og børnene får fortalt, at vi nu har været så meget på eventyr, at de får mærket til at sætte på uniformen/familiespejder t-shirten/tørklædet, eller hvad der giver mening for jer.

Ceremonien kunne starte med, at I talte om, at I har været på forskellige eventyr, og at børnene kan fortælle om, hvilke eventyr de kan huske at have været ude på.

Herefter kan de få mærket udleveret hver især. Gerne lidt højtideligt.

 

Trin 3: Del med andre

På Facebook og Instagram kan I dele historier og billeder om oplevelser med “Ud på eventyr”. Er det gode billeder af børnene, der er på eventyr i det hemmeligste sted i skoven eller heksens hus... I kan tagge os på Instagram og andre medier #Mærkeluppen #voresbidrag osv.

Du kan som leder også melde dine aktiviteter ind på spejdernet, så de kan komme i aktivitetsdatabasen til hjælp for andre, eller skrive til os på arbejdsprogram@kfumspejderne.dk.

 

Aktivitetsguide:

Det er meget forskelligt, hvad der er et eventyr for familiespejderne. Fælles for aktiviteterne er, at børnene skal udvikle sig åndeligt, socialt og fysisk.

 

Aktivitet 1: Hvad lever der omkring spejderhuset?

Gå på opdagelse i dyre- og plantelivet omkring jeres mødested.

Hvilke planter og dyr finder I? Snak om, hvilken art det er og tegn eller fotografer noget af det, I finder. Kig evt. i bøger eller på internettet for at blive helt sikre på, hvad det er. I kan evt. lave en “plante-tavle” til ophæng i spejderhytten (gerne flot dekoreret).

Prøv samme aktivitet på en anden årstid - er det noget andet, I så finder?

 

Aktivitet 2: Besøg naboerne

Hvem er det mon, der bor ved siden af spejderhuset?

Lav en aftale med et par spændende naboer om, at de kommer på besøg hos familiespejderne, eller at I må besøge dem (evt. i små hold).

Find ud af, hvad naboerne laver og fortæl dem om, hvad familiespejdere laver. Måske kan I også hjælpe en af naboerne med noget, fx at gå en lille tur med hunden eller samle æbler op på græsplænen.

 

Aktivitet 3: Ryd op i naturen

Ser det pænt ud i området, hvor I har jeres spejdermøder? Ellers kan I måske hjælpe med at rydde op.

Del børn og forældre i små hold og giv hvert hold en affaldspose. Aftal, at I mødes igen efter fx 15 minutter og se på, hvor meget der er fyldt i poserne.

Hvem har fundet flest ting, der ikke hører til i naturen?

Og hvis spejderhytten skulle tænkes at være helt tømt fra alt udefrakommende kan mødet foretages i skoven, byens torv eller andre befærdede steder.

 

Aktivitet 4: En ekspedition

Planlæg en tur, hvor I skal ud og finde noget, I ikke vidste var der…

Find et område, hvor I vil gå på opdagelse. Pak madpakken, drikkedunk og hvad der ellers hører sig til og bevæg jer så ud - uden at vide hvor I skal hen, og hvad I skal se. I er de første opdagere på stedet. Hvad enten det er omkring spejderhytten, på hovedgaden eller på stranden.

Målet med ekspeditionen er, at I skal opdage/finde ting, I ikke har lagt mærke til før, og som I ikke vidste var der. I kan eventuelt dele jer op i hold og så mødes tilbage ved startstedet og fortælle, hvad I hver især har opdaget. Er det de samme ting, eller har I fundet noget forskelligt?

 

Aktivitet 5: Kirken og byens tag

Besøg jeres lokale kirke og blive vist rundt af kirketjeneren eller præsten. Der er helt sikkert ting, I ikke vidste om kirkerummet og lokalhistorien.

Hvis I spørger pænt, kan I helt sikker få lov til at komme op i kirketårnet. Det er både lidt uhyggeligt at skulle højt op, men der er også en super flot udsigt, når I står der. Kan I se, hvor I bor?

 

Aktivitet 6: Geocaching

Geocaching er en skattejagt med GPS, der er mest for større børn og voksne. Men det kan også være en rigtig fin Familiespejderaktivitet, når mor og far er med. Det kræver, at I downloader en app på telefonen og går på opdagelse i nærområdet. Det er bedst, hvis en af planlæggerne har gjort hjemmearbejdet med at finde ud af, hvor der er egnede skatte i nærheden.

I kunne også lave jeres egen “skat”, som I kan melde ind som “cache”, som I så kan følge om andre besøger.

I kan læse mere om geocaching her:  https://www.geocaching.com/play. Naturstyrelsen har også noget vejledning: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/geocaching/  

For flere spændende aktiviteter, se mere på spejdernet.dk/aktiviteter

Ud på eventyr

Faktaboks:

Beskrivelse til spejderne

Vi skal på eventyr i byen. Vi skal finde ud af, hvilke dyr der er i hækken og hvilke gamle historier, der er om byen. Det kan jo være, at der gemmer sig en skat eller en hemmelighed et sted. Vi skal også lave vores egne hemmelige ritualer, som vi kun bruger til familiespejder.

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer