Spejderhjælpen er Spejdernes nødhjælpsfond, der hvert år samler penge ind til et u-landsprojekt.

Fonden hedder Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i hele verden. Fondens midler tilvejebringes ved en årlig Spejderhjælpsuge, hvor spejderne mod betaling tilbyder en arbejdsindsats, der ubeskåret går til fonden. Spejderhjælpsugen er hvert år den sidste hele uge i september. 

Spejderhjælpen er en stor hjælp til spejdergrupperne for at realisere ‘Duty to others’ konceptet.

Spejderhjælpen starter nyt projekt for handicappede børn i Rwanda

Alle børn har ret til at gå i skole, og på verdensplan er det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole. Børn med handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i skole.

Derfor er Spejderhjælpen glade for at kunne fortælle, at der er blevet indgået samarbejde med Danske Handicaporganisationer om projektet ”Uddannelse for alle”, der skal støtte handicappede børn og deres skolegang i det fattige afrikanske land, Rwanda. 

Projektets ambitionen er at udvikle unikke ”modelskoler”, som konkret kan vise, at det kan lade sig gøre at skabe unikke skolemiljøer, som både vil være i stand til at få børn med handicap i skole, men også være i stand til at rumme alle slags børn, samt sikre læring og sociale fællesskaber, der også omfatter børn med handicap.

“Hos Spejderhjælpens bestyrelsen glæder vi os rigtig meget til det nye projekt”, fortæller bestyrelsesformand, Marianne Karstensen.

”Vi er sikre på, at Spejderhjælpen med projektet fortsat kan være en vigtig del af spejderlivet i Danmark, og at spejdernes indsats i september kan være med til at gøre en stor forskel for børn i Rwanda.” 

youtube video with id pLhjUj_n6ZA
spejderhjaelplogo.png

Vi rykker verden med villje

Spejderhjælpen går hånd i hånd med KFUM-Spejdernes vision. Spejderhjælpens intentioner er jo netop at ‘’rykke verden med vilje’’ og hjælpe andre omkring os.

Husk på - det er ikke kun i u-landet, vi hjælper - vi hjælper jo også naboen med at få klippet hæk. Og på denne måde hjælper spejderne flere steder på én gang.

Fang os

KFUM-Spejdernes repræsentanter i Spejderhjælpens bestyrelse er Hanne Friis Kaas og Christian Asbjørn Andersen.

Læs mere på Spejderhjælpens hjemmeside eller på Facebook