Hele Danmarks familieklub

I Danmark er det estimeret, at 9-15% af børn og unge vokser op i familier, der mangler kompetencer, normer og ressourcer til at håndtere livets udfordringer. Det kan medføre, at børn og unge ikke bliver rustet tilstrækkeligt til at håndtere de udsving livet giver. Familier i udsatte positioner mangler ofte fællesskaber og netværk, der kan hjælpe, støtte og stabilisere.

Derfor er der brug for lokale fællesskaber, hvor familier med varierende social baggrund mødes i øjenhøjde. Fællesskaber, hvor familien styrkes gennem udviklingen af tillidsfulde relationer til andre familier og hvor det bliver lettere at tage imod hjælp og støtte. Fællesskaber, der bidrager til indsigt og gensidig forståelse for forskellige livsvilkår og virkelighedsforståelser. Det er fællesskaber som starter i Hele Danmarks Familieklub, for vi er #bedresammen.

Vi er eksperter i fællesskaber

Hos KFUM-Spejderne er vi eksperter i forpligtende fællesskaber. Vi har lært det som bævere i bæverfamilien, i ulvebanden, i spejderpatruljen og i roverklanen. Derfor bidrager vi til at starte familieklubber op, for vi ved, at sammen kan vi rykke verden - med vilje!

Projektet er ambitiøst, for ingen skal stå uden for et forpligtende fællesskab. Det er en del af et fællesskab med FDF og KFUM's Sociale Arbejde og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Sammen når vi bredt ud og i løbet af fem år starter vi 175 familieklubber op i hele Danmark. Inden vi når så vidt, så starter vi til marts i region Syddanmark.

Familieklubben er genkendelig fra spejderarbejdet. Familieklubberne drives af lokale frivillige kræfter i spejdergruppen. Alle frivillige, der deltager i projektet, vil indgå i et kursus- og kompetenceudviklingsforløb. Her vil de frivillige blive klædt på til at drive en familieklub.

Selve indholdet i familieklubben er bygget op om 4 elementer:

  • Måltidsfællesskab

  • Lege og Aktiviteter

  • Støtte- og Rådgivningstilbud

  • Brobygning

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere kan du læse en FAQ her. Hvis du er interesseret i at starte en familieklub kan du kontakte projektets medarbejdere (se oplysninger til højre på siden). 

youtube video with id srhFvzEMKXM
payoff_red.jpg
Start en familieklub

Læs i folderen, hvordan gruppen kan komme i gang. Du kan også læse mere her.

pdf image Download

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte os her.

Frederikke Bothe
M: frederikke@kfumspejderne.dk
T: 20551183

Ida Klausen
M: ida@kfumspejderne.dk
T: 23458371

Thomas Olsen
M: thomas@kfumspejderne.dk
T: 22229422