Foto: Allan Trolle

Hele Danmarks familieklub

I Danmark er det estimeret, at 9-15% af børn og unge vokser op i familier, der mangler kompetencer, normer og ressourcer til at håndtere livets udfordringer. Det kan medføre, at børn og unge ikke bliver rustet tilstrækkeligt til at håndtere de udsving livet giver. Familier i udsatte positioner mangler ofte fællesskaber og netværk, der kan hjælpe, støtte og stabilisere.

Derfor er der brug for lokale fællesskaber, hvor familier med varierende social baggrund mødes i øjenhøjde. Fællesskaber, hvor familien styrkes gennem udviklingen af tillidsfulde relationer til andre familier, og hvor det bliver lettere at tage imod hjælp og støtte. Fællesskaber, der bidrager til indsigt og gensidig forståelse for forskellige livsvilkår og virkelighedsforståelser. Det er fællesskaber som starter i Hele Danmarks Familieklub, for vi er #bedresammen.

Vi er eksperter i fællesskaber

Hos KFUM-Spejderne er vi eksperter i forpligtende fællesskaber. Vi har lært det som bævere i bæverfamilien, i ulvebanden, i spejderpatruljen og i roverklanen. Derfor bidrager vi til at starte familieklubber op, for vi ved, at sammen kan vi rykke verden - med vilje!

Projektet er ambitiøst, for ingen skal stå uden for et forpligtende fællesskab. Det er en del af et fællesskab med FDF og KFUM's Sociale Arbejde og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Sammen når vi bredt ud og i løbet af fem år starter vi 175 familieklubber op i hele Danmark.

Familieklubben er genkendelig fra spejderarbejdet. Familieklubberne drives af lokale frivillige kræfter i spejdergruppen. Alle frivillige, der deltager i projektet, vil indgå i en træningsdag, hvor man vil blive klædt på til at drive en familieklub. I højre side kan du se datoer for de næste træningsdage.

Selve indholdet i familieklubben er bygget op om 4 elementer:

 • Måltidsfællesskab
 • Lege og Aktiviteter
 • Støtte- og Rådgivningstilbud
 • Brobygning

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere kan du læse en FAQ her. Hvis du er interesseret i at starte en familieklub kan du kontakte projektets medarbejdere (se oplysninger til højre på siden).

Hvordan kan min gruppe være med?

Alle grupper har mulighed for at starte en familieklub, hvor omdrejningspunktet er aktivitets- og måltidsfællesskab. Aktivitetsfællesskaber kender vi fra det daglige spejderarbejde, hvor alle bidrager med dét, de er gode til. Det forpligtende fællesskab kan noget, og nu har I mulighed for at vise det til endnu flere.

Familieklubberne har fokus på social ansvarlighed over for udsatte familier. Gennem projektet kan I gøre en forskel for og med andre. Der er flere måder at deltage i Familieklubberne på.

Du kan lide ansvar og har lyst til at få erfaring med et nyt og anderledes projekt, der gør en forskel for udsatte familier.

Familieklub-leder

 • Familieklubben skal have en leder, som har ansvaret for familieklubben. Opgaverne ligner dem fra det daglige spejderarbejde. Opgaverne består i at koordinere med de andre frivillige i klubben, planlægge aktiviteter og sikre, at alle familier bliver lukket ind i fællesskabet.
 • Som familieklubbens leder får du uddannelse, der sikrer, at du er klædt på til opgaven. Her får du kompetencer, som også kan bruges i andre sammenhænge.

Hvem er du?  Du er fx rover, voksenspejder, forældre til en spejder, sidder i grupperådet, spejderleder.

Frivillig

 • De frivilliges opgaver ligner dem fra det traditionelle spejderarbejde. Som frivillig skal du sørge for maden eller lave andre aktiviteter sammen med børn og familier. Du er med til at skabe de overordnede rammer sammen med klubbens  andre frivillige og klublederen.
 • Som frivillig får du uddannelse, der skal sikre at du klædt på til opgaven som frivillig i en familieklub.

Hvem er du? Du er rover, voksenspejder, forældre til en spejder, sidder i grupperådet, spejderleder.

Til dig, som har lyst til at tilbringe tid med din egen familie og være en del af et fællesskab med plads til alle.

Tag din egen familie med

 • Familieklubben skal bestå af familier med forskellige baggrunde. Du og din familie kan deltage i familieklubbens aktivitets- og måltidsfællesskab.
 • Du kan også kombinere det at tilbringe tid med din familie med en af de ovenstående roller.

Hvem er du? Familiespejder, forældre til en bæver, ulv eller  junior.

Du synes, det er et spændende projekt. Desværre har gruppen ikke de nødvendige ressourcer, men vil gerne være med til at gøre en forskel.

Netværkstilgangen

 • Familieklubben kan drives af andre lokale samarbejdspartnere med bidrag fra jeres gruppe.
 • Familieklubberne har brug for lokaler, hvor de kan mødes og lave aktiviteter og mad. I ønsker at stille hyttens faciliteter til rådighed.

youtube video with id srhFvzEMKXM
payoff_red.jpg
Start en familieklub

Læs i folderen, hvordan gruppen kan komme i gang. Du kan også læse mere her.

pdf image Download

Træningsdage

Vi afholder løbende træningsdage, hvor man som frivillig bliver klædt på til at drive en familieklub. Datoer for de næste træningsdage er:

 • Lørdag d. 22. juni
 • Lørdag d. 07. september
 • Lørdag d. 28. september

Skriv til os, hvis du gerne vil tilmelde dig en af vores træningsdage. Det er helt gratis.

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte os her.

Frederikke Bothe
M: frederikke@kfumspejderne.dk
T: 20551183

Thomas Olsen
M: thomas@kfumspejderne.dk
T: 22229422