Header_haab_til_handling.jpg

Håb til handling

Projekt ’Håb til handling’ går ud på, gennem aktiviteter, indsigt og debat, at skabe håb hos børn og unge, så de oplever i fællesskab at kunne gøre en konkret indsats for miljøet.

Det overordnede mål er, at unge oplever og erkender, at klima- og miljøforandringer er et globalt fænomen, som alle har mulighed for at påvirke gennem aktivt medborgerskab og en samfundsmæssig indsats.

Projektet vil skabe en robusthed blandt børn og unge, så de gør en forskel for verdens miljøudfordringer. Med afsæt i kristne værdier skaber projektet dialog blandt unge om visioner og drømme for dén verden, de ønsker.

Projektet består af flere delprojekter:

  1. Aktivitetsudvikling
  2. Aktivitetshæfte med aktiviteter til spejdere i alderen 11-14 år
  3. Globalt engagement. Videoproduktion fra Uganda.
  4. Klimakonference for unge 15-20 årige
  5. Udgivelse for unge om miljø (konkrete handlingsmuligheder)

Fundament

Håb til handling er et miljøprojekt i et partnerskab mellem KFUM-Spejderne, Grøn Kirke og Folkekirkens Nødhjælp. De tre samarbejdspartnere deler et stærkt værdifællesskab om at beskytte naturen og tage vare på kloden.

Projektets fundament bygger på Grøn Kirkes ideologi, Folkekirkens Nødhjælps kristne menneskesyn, KFUM-Spejdernes vision om at Rykke verden – med vilje og strategien om ’Lokale kraftcentre’ og ’Vi rækker ud’ og FN’s verdensmål 12 og 13.


Projektet er startet op i november 2018 og forløber frem til januar 2020. Der vil løbende komme mere information omkring projektet og mulighed for at deltage efterhånden som projektet skrider frem.

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte os her:

Projektleder Sus Lynge Dahl
Telefon 2222 9423
sus@kfumspejderne.dk 

Projektmedarbejder
Mathilde Kornig Andersen

Telefon 2370 3624
mathilde@kfumspejderne.dk

Verdensmaal._Uganda.jpg

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer