Future Leaders

Future Leaders er KFUM-Spejdernes nye, store internationale projekt, vi laver sammen med de tunesiske spejdere i Les Scouts Tunisiens. Det bygger oven på succesen fra de tidligere projekter udviklet i partnerskaberne Future Leaders of Tunisia og Future Leaders of the World. Særligt for dette projekt er, at der er fokus på anti-radikalisering gennem inklusion i spejderfællesskabet.

Formålet med partnerskabet er at lave spejderarbejde, der rækker ud over landenes grænser. Gennem spejderarbejdet skaber vi fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer og samarbejder for at forme de samfund, vi er en del af.

Projektet løber indtil udgangen af 2021, og er finansieret af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, Messengers of Peace og Eric Frank Trust. Som yderligere samarbejdspartner er DUF og deres Dialogambassadørprogram, med hvilke nogle af projektets aktiviteter vil blive realiseret.

Unge som medborgere

Projektet rykker verden med vilje, når vi sætter fokus på medborgerskab, ytringsfrihed, demokrati og ungeinddragelse. Det gør vi ved, at danske og tunesiske spejdere sammen udvikler og afholder aktiviteter som træningssessioner i socialt entreprenørskab og lederskab, samt seminarer om social opmærksomhed, fortalervirksomhed, strategiudvikling og ledelse i spejdergrupper. Derudover afholdes der en række store events og fora med fokus på medborgerskab, dialog, fortalervirksomhed og ungeinddragelse i både Danmark og Tunesien.

Desuden gøres der en målrettet indsats for at tilbyde unge på kanten en plads i det stærke spejderfællesskab og give dem en følelse af kontrol over eget liv. På den måde handler projektet også om at modarbejde radikalisering.

Aktiviteter i fire komponenter

Aktiviteterne i projektet er fordelt på fire projektkomponenter:

I komponenten ”Socialt Entreprenørskab” uddanner vi unge i projektledelse, entreprenørskab og social opmærksomhed gennem træningssessioner og seminarer. Her får de mulighed for at bruge deres nyvundne kompetencer ved at udvikle egene lokale projekter, der støttes gennem projektpuljer, de kan søge.

I komponenten ”Civilsamfundsplatforme” uddannes tunesiske spejdere i organisationsudvikling, så de bliver i stand til at støtte udviklingen af eksisterende spejdergrupper og etableringen af nye, særligt i marginaliserede områder. Samtidig skal vi udvikle og starte familiespejderkonceptet i Les Scouts Tunisiens, blandt andet med inspiration fra danske erfaringer. Både gruppeledere og familiespejderkoordinatorer får mulighed for at udvikle deres kompetencer på konferencer og seminarer.

I komponenten ”Demokratiske Forandringsagenter” inviterer vi unge, der er spejdere eller aktive i andre ungdomsorganisationer, til at deltage i vores ”Young Voices Forums”. Her lærer de om deres rettigheder, og hvordan de kan holde beslutningstagere ansvarlige. Samtidig får de mulighed for at udvikle kampagner, som skal sprede deres viden.

I den sidste komponent ”Fortalervirksomhedsaktiviteter i Danmark” afholdes der aktiviteter i Danmark, hvor den viden, der skabes i arbejdet i Tunesien, udbredes til de danske ungdomsorganisationer.

Resultater på flere niveauer

Projektets resultater vil komme til udtryk på flere niveauer:

På individuelt plan vil unge erhverve sig færdigheder og kompetencer som aktive borgere og sociale entreprenører, som de kan tage i brug i udviklingen af egne projekter.

På organisationsplan skal Les Scouts Tunisiens være en velstruktureret og attraktiv platform med gode tilbud til børn, unge og familier, hvor de kan bruge deres færdigheder samt erhverve sig nye.

På samfundsplan skal KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens være frontløbere i forhold til at gøre unge opmærksomme på deres ret til at deltage i beslutningsprocesser og gøre dem i stand til at påvirke samfundet omkring sig.

youtube video with id AXYY87eG8mU

Tunesien01.png

Lær mere om Tunesien

Vil du lære mere om Tunesien, demokrati og medborgerskab kan du tage tunesienmærket.

Mærket kan bestilles gratis hos 55Nord.

logotunisia.png

Om Les Scouts Tunisiens

Les Scouts Tunisiens er en spejderbevægelse med 32.000 medlemmer.

duf_logo.jpg

OM DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. DUF fungerer som sparringspartner på projektet og spiller en central rolle i kvalitetssikringen af projektet.

Tidligere udgivelser

Future Leaders of Tunisia

Her kan du læse nogen af de mange gode historier fra den første del af vores samarbejde med de tunesiske spejdere. 

pdf image Download
Future Leaders of the World

Evalering og gode historier fra anden del af partnerskabet.

pdf image Download