Foto: Johny Kristensen

Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Visionen er at halvere ensomheden i Danmark inden 2020.

En helt ny undersøgelse viser, at flere end 210.000 danskere føler sig ofte eller altid ensomme. Alle mennesker kan blive ramt af ensomhed og på forskellige tidspunkter i livet.

Ensomhed har store omkostninger – individuelt og for samfundet som helhed.

Folkebevægelsen mod Ensomhed er et initiativ, hvor både du, din nabo, din klassekammerat og din kollega kan være med. En bevægelse, hvor alle personer, organisationer og virksomheder gør lidt ekstra for at hjælpe dem, der føler sig ensomme.

Det behøver ikke at kræve meget at hjælpe et andet menneske. Hvis alle gør en lille ekstra indsats i hverdagen, kan vi sammen gøre en stor forskel.

Frivillige forpligtende fællesskaber
I KFUM-Spejderne bidrager vi til folkebevægelsen med et børne- og ungdomsperspektiv og et fokus på en stærk, forebyggende indsats, der er baseret på frivillige forpligtende fællesskaber.

I 2014 har vi afholdt mere end 65.000 lokale events for børn og unge, hvor der har været fokus på at dyrke fællesskaber, nære venskaber, evnen til samarbejde og udvikling af sociale kompetencer i en indsats for “sammen at rykke verden med vilje”.

Folkekøkken
I efteråret 2014 havde Spejdernes Folkekøkken i Københavns sydhavnskvarter små 400 gæster til spisning, fordelt over fire store folkekøkkener og et lille julearrangement, og kun 15 % af dem havde umiddelbart spejdertilknytning.

Uddannelse i Social entreprenørskab
Uddannelsesforløb for unge 20-30-årige der ønsker at gøre en positiv forskel i vores samfund.
Både for spejdere og ikke-spejdere. Gennem socialt entreprenørskab laver deltagerne projekter med fokus på at øge samfundsengagement blandt unge, inkludere flere i demokratiet, øge mangfoldighed og at skabe positive, sociale forandringer.
Starter august 2015 og udfoldes over tre weekendmoduler i løbet af de følgende 6 måneder.

FME_logo.jpg


Flere end 35 organisationer, skoler, kommuner og virksomheder er gået sammen for at skabe en bevægelse mod ensomhed, hvor alle kan være med.


Læs mere på Folkebevægelsens hjemmeside


Følg Folkebevægelsen på Facebook