Det bedste sted at være frivillig

Det bedste sted at være frivillig er et nyt projekt hos KFUM-Spejderne, som skal hjælpe vores grupper med at sikre høj kvalitet i rekrutteringen af nye ledere og samtidig sikre, at det er attraktivt at være med, så alle ledere har lyst til at blive.

Vores ledere arbejder hver dag med at gøre børn beredte til livet gennem spejderlivet og fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at vores ledere er glade for at være ledere hos os. Med projektet “Det bedste sted” ønsker vi at sætte fokus på vores ledere og styrke deres engagement og trivsel.

Projektet lægger sig op ad det strategiske fokus fra landsmødet i 2014, om at dygtige ledere skaber stærke fællesskaber samt visionen om at spejdergruppen udgør et lokalt kraftcenter. Projektet kommer til at løbe hen over flere år og har derfor også flere forgreninger. Men i løbet af 2019 har vi bl.a. planlagt at gennemføre:

 1. En trivselsundersøgelse blandt lederne i de enkelte spejdergrupper
  På baggrund af svarene får hver gruppe en rapport med resultaterne. Rapporten indeholder råd og vejledning til, hvordan gruppen kan tale om deres interne trivsel. Målet er at skabe større indsigt og dialog omkring, hvordan det er at være leder i netop deres gruppe og i hvilke sammenhænge gruppen fungerer godt og mindre godt. Undersøgelsen vil være tilbagevendende, såfremt den skaber den tilsigtede værdi for grupperne.

 2. Etablering af værktøjer til at tænke over gruppens organisering og ledelse
  Det er vores ønske, at vi får skabt værktøjer, som er med til at skabe en dialog ude i grupperne om deres egen organisering. Behovet udspringer bl.a. af spørgsmål som:
  1. Hvordan skabes der en god opstart for den nye leder?
  2. Hvordan kan vi sikre, at lederen bliver ved med at være motiveret, engageret og aktiv i gruppen?
  3. Hvordan håndterer vi, når ledere ønsker at stoppe eller holde en pause?
  4. Hvordan siger vi farvel på en ordentlig måde og samtidig holder døren åben for, at han/hun kan komme tilbage?

Vi har teori om engagement og motivation og derigennem viden om hvad der skal til for at skabe engagerede ledere, men det er vigtigt for os, at vi taler ind i den "rigtige spejderhverdag". Dvs. at vi hele tiden har for øje at skabe værdi for den enkelte spejdergruppe og deres organisering. Det tror vi på, vi kan og vi tror på vi kan styrke oplevelsen af at KFUM-Spejderne er det bedste sted at være frivillig.

Kontakt

I er meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål til:

Projektleder Jakob Frost
Telefon  2222 9477
jakobfrost@kfumspejderne.dk

Udviklingskonsulent Kristian Rostgaard
Telefon 2222 9421
kristian@kfumspejderne.dk 

Projektmedarbejder Trine Holbæk Mark
Telefon 2345 0602
Trine@kfumspejderne.dk 

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer