Scout activities across land borders
Scout activities across land borders
Jakob Vibe
21-04-2015
KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Vores formål bæres af disse principper, som alle medlemmer af Verdensspejderbevægelsen er en del af:

Pligten mod Gud

Tilslutning til åndelige principper, loyalitet mod den religion, som udtrykker dem og accept af andre pligter, der hænger sammen med de åndelige principper.

Pligten mod andre

Loyalitet mod ens land og i harmoni med det at fremme lokal, national og international fred, forståelse og samarbejde. Deltagelse i samfundets udvikling med anerkendelse af og respekt for sine medmenneskers værdighed og for naturen.

Pligten mod sig selv

Ansvar for ens egen udvikling.