Fortællingen om Robert og Olave Baden-Powell

Af Nanna Klingenberg Andersen

I 1907 afprøvede Robert Baden-Powell for første gang spejdertanken af. Det foregik på en ø i England, der hedder Brownsea Island. Her deltog 20 drenge og var verdens første spejderlejr.

I 1908 blev spejderbevægelsen officielt startet. Til at starte med var det kun for drenge, men i 1910 startede pigespejderbevægelsen. Det var det samme år Baden-Powell helligede sig fuldkommen til spejderarbejdet. 

Baden-Powell blev inspireret til spejderideen under sin tid i militæret. Dengang var det ikke unaturligt at bruge børn i krig til opgaver, hvor man ikke brugte våben som f.eks. signalkorps, udkigspost, hospitalshjælper.

Baden-Powell troede på, at hvis man viser børn tillid, vil de kunne klare de opgaver man stiller dem. Det var en meget ny tanke for hans tid. Samtidig var det vigtigt for ham ikke at skelne mellem rig og fattig, og derfor indførte han Spejderuniformen.

I 1912 mødte Baden-Powell Olave St. Claire Soames på en sørejse. Det viste sig hurtigt, at de havde meget tilfælles og faldt i snak. Den 30. oktober 1912 giftede de sig på trods af en aldersforskel på 32 år.

Olave fik interesse for spejderarbejdet. Hun overtog med tiden ledelsen af pigespejderkorpet fra Baden-Powells søster Agnes og blev derved spejderchef for pigernes verdensspejder-organisation WAGGGS.

Parret brugte mange år på at rejse rundt i verden for at besøge spejdere og deltage på store spejderlejre.

Robert og Olave Baden-Powell havde fødselsdag samme dag, den 22. februar, og modtog mange fødselsdagskort hvert år. De ønskede, at man hellere donerede pengene til et godt formål og brugte dagen på at skænke en tanke til spejderbevægelsen i sin helhed. I dag kender vi dagen som tænkedag.

Robert Baden-Powell var frem til sin død i 1941 spejderchef for drengenes verdensspejder-organisation WOSM.

Efter Baden-Powells død fortsatte Olave sit store arbejde for spejderbevægelsen og viede resten af sit liv til det. Hun fortsatte deres rejser rundt i verden for at besøge spejderlejre, på trods af at hun blev frarådet det af sin læge pga. hjerteproblemer.

Hun var frem til sin død i 1977 spejderchef for WAGGGS.

Robert og Olave Baden-Powell er begravet ved siden af hinanden i Nyeri i Kenya, hvor Robert Baden-Powell boede de sidste år af sit liv sammen med Olave.