Kriseberedskab

Hvis du som frivillig oplever et alvorligt uheld, en ulykke eller en anden situation, som kan opfattes som en krise, skal du kontakte en fra korpsets kriseberedskab.

Beredskabet består af:

Beredskabets rolle er at sørge for, at krisen bliver håndteret efter korpsets retningslinjer i samarbejde med udviklingskonsulenterne og dig, hvis du ønsker det. I første omgang vil de tage en snak med dig for at få afdækket hændelsesforløbet. Derefter overtager beredskabet styringen, medmindre I aftaler andet.

Beredskab sommeren 2020

Uge 27
Thomas Kirkeskov
Jan Tolstrup

Uge 28
Jan Tolstrup
Lisette Lykke Andersen

Uge 29
Jan Tolstrup
Lisette Lykke Andersen

Uge 30
Thomas Kirkeskov

Uge 31
Thomas Kirkeskov
Lisette Lykke Andersen

Beredskabet sørger for

  • Information til og dialog med pårørende, gruppen eller andre, der er påvirket af hændelsen
  • At afdække hændelsesforløbet
  • At igangsætte krisepsykolog, hvis det er relevant
  • Eventuel kontakt med medier eller lokalsamfund
  • Afklaring af forsikringsspørgsmål
  • Kontinuerlig opfølgning på situationen