Foto: Morten Grouleff

Giv-et-år spejder

Hvad er en giv-et-år spejder?
KFUM-Spejderne ansætter hvert år fire giv-et-år spejdere – også kaldet GEÅ’er. KFUM-Spejderne ønsker at give unge mellem 18 og 24 år mulighed for at sætte deres egen udvikling i centrum i en delvis velkendt spejderramme, samt at give dem mulighed for at være med til at udvikle og skabe værdi i KFUM-Spejderne - nu og forhåbentligt i fremtiden. En GEÅ-stilling kan være et springbræt til at lave spændende og udviklende spejderarbejde i det videre spejderliv - også efter ansættelsen. Flere begynder efter et års ansættelse som GEÅ på en videregående uddannelse eller i et andet job. Stillingerne kan give et indblik i hvordan det er på arbejdsmarkedet, og dermed ”ruste” de unge til deres videre valg. Derudover kan GEÅ-stillingen skrives på CV’et og dermed give et forspring ved jobsøgning.

Udviklingen som GEÅ tager udgangspunkt i nogle konkrete opgaver som bliver løst med udgangspunkt på Houens Odde Spejdercenter eller Spejdercenter CPH. Samtidig har GEÅ’en også selv indflydelse på, hvad året skal bruges til. Dette sker gennem eget projekt, løbende vejledning, tilknytning til en spejdergruppe samt løsningen af de faste opgaver.

Det praktiske

Som giv-et-år spejder er man ansat et år i en spejderramme, hvor man i løbet af en arbejdsuge løser en række beskrevne opgaver. Som GEÅ bor man på hhv. Houens Odde Spejdercenter i fællesskab med den anden GEÅ og centerets udenlandske volontører eller på Spejdercenter CPH sammen med sin GEÅ kollega. De fire giv-et-år spejdere indgår sammen i et team med fælles mål og opgaver, og er på tværs af landet med til at sikre synergi mellem de to centre.

Som giv-et-år spejder får man udbetalt 3000 kroner samt kost og logi.

Giv-et-år spejderne dækker fire arbejdsområder, du kan se nedenfor. Hvert arbejdsområde er beskrevet yderligere i boksen til højre.

På Spejdercenter CPH

  • GEÅ-kommunikation
  • GEÅ-CPH & projekt

På Houens Odde Spejdercenter

  • GEÅ-Outdoor
  • GEÅ-Aktivitet og udvikling

Vigtige datoer

Stillingsopslagene bliver offentliggjort i januar måned.

Der er ansøgningsfrist i marts måned. 

Ansættelsesperioden er fra august til juni.

Kontakt

GEÅ-vejleder, Spejdercenter CPH: Morten Grouleff, +45 22229425, morten@kfumspejderne.dk

GEÅ-vejleder, Houens Odde Spejdercenter: Sus Lynge Dahl, +45 22229423, sus@kfumspejderne.dk

GEÅ-CPH og Projekt, Spejdercenter CPH: Ea Forchhammer, +45 29401768, ef@kfumspejderne.dk

GEÅ-CPH og projekt, Spejdercenter CPH: Iben Weigand Zethsen, +45 22229478, iwz@kfumspejderne.dk

GEÅ-Outdoor, Houens Odde Spejdercenter: Christian Solgaard, cs@kfumspejderne.dk

GEÅ-Aktivitet og udvikling, Houens Odde Spejdercenter: Anna Hillerup, ah@kfumspejderne.dk

Læs mere om de fire giv-et-år spejdere her