Morten Abildgaard Knudsen
04-03-2020
Fordybelseskonference om tro var igen i år en succes! Læs her, hvad du gik glip af.

Tro som samtale, inspiration og leg

Af Morten Abildgaard Knudsen, Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse

I forrige weekend var der Fordybelseskonference om Tro, i år på Silkeborg Højskole. Sidste år var det os – KFUM-Spejderne som kirkelig ungdomsorganisation, der i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV) havde ansvaret – i år var organisationsstafetten rakt videre til FDF og derfor skulle konferencen afholdes på Silkeborg Højskole, der sine rødder netop i FDF.

Jo flere desto sjovere

I år var der hele 40 deltagere, som havde valgt at bruge et døgn sammen. Et døgn, der foruden samvær, snak og leg på tværs af deltagerne bl.a. bød på debat med biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift, workshop om den fælles andagtsdatabase detmedgud.dk og snak om, hvordan menighedsrådssamarbejdet kan styrkes, når der til efteråret er valgt til de lokale menighedsråd. Der var selvfølgelig også mulighed for at blive inspireret til, hvordan man holde andagter med få ord.

Konferencen blev afsluttet med oplæg fra psykolog Krista Korsholm Bojesen, der talte om skam og nåde set i et kristent perspektiv, og hvordan man kan arbejde med at føle mindre skam i hverdagen.

”Når man holder noget tre gange, bliver det til en tradition”

Foruden deltagere fra FDF og KFUM-Spejderne deltog også KFUM og KFUK, og de svarede heldigvis ja til at viderefører stafetten til næste år igen. Fordybelseskonferencen om Tro kan derfor betragtes som være blevet en tradition, og så snart der kommer information om tid og sted bliver disse bragt her i nyhedsbrevet.