Foto: Lisbeth Birkelund Simonsen
22-06-2020
Kommunerne har fået 200 millioner kr. til sommeraktiviteter for børn og unge. Hvis jeres gruppe har en idé til en aktivitet, skal I skynde jer at søge.

Søg penge til ekstra aktiviteter på sommerlejren

Regeringen har afsat 200 millioner kr. til et partnerskab med Kommunernes Landsforening, for at give børn og unge en god sommerferie. De 200 millioner kroner skal bruges på sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år med særligt fokus på at få alle med i fællesskaberne – også de udsatte børn og unge.

Til inspiration har DUF i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) sendt en opfordring til alle kommuner, med idéer til hvordan pengene bedst kan bruges til at styrke sommeraktiviteter for børn og unge. Hvis I ønsker at få del i de ekstra midler, så kan I læse forslagene her:


Hvordan får foreningen del i pengene?

Lav et konkret forslag til, hvor I som forening kunne udvide en aktivitet eller måske finde på noget nyt, som vil komme kommunens børn og unge til gode. Og tag så kontakt til din kommune. De 200 mio. kr. er blevet fordelt mellem kommunerne på baggrund antal børn og unge mellem 6 og 17 år. Derfor vil mange kommuner bede foreninger byde ind med aktiviteter.

Hvor skal vi henvende os, hvis vi har en idé til sommeraktivitet?

Typisk vil det være i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er kommunaldirektøren eller fritidschefen, der har ansvaret for at kommunens penge bliver fordelt ud til foreningerne.

Hvor stort et beløb kan man som forening regne med?

Det kommer an på, hvordan kommunerne vælger at bruge og fordele pengene. Midlerne bliver fordelt mellem flere forvaltninger, men de må kun bruges på nye eller styrkede aktiviteter. Hver kommune har modtaget forholdsmæssigt store millionbeløb. Derfor vil det være vores opfordring at tænke ambitiøst, da kommunerne er interesseret i at få midlerne ud til lokale børn og unge.

Hvornår er der deadline?

Der er ingen specifik deadline, men siden der er meget kort tid til sommerferien, så bør man som interesseret forening hurtigst muligt overveje konkrete aktiviteter og kontakte kommunen.

Kilde: DUF