14-12-2017
Med udgangen af 2017 afsluttes KFUM-Spejdernes FLOW2-projekt, som har kørt i Danmark og Tunesien siden 2015. Samarbejdet mellem Les Scouts Tunisiens og KFUM-Spejderne stopper dog ikke her.

Samarbejdet med Tunesien fortsætter med Future Leaders

Med udgangen af 2017 afsluttes KFUM-Spejdernes FLOW-projekt, som har kørt i Danmark og Tunesien siden 2015. Samarbejdet mellem Les Scouts Tunisiens og KFUM-Spejderne stopper dog ikke her.

Future Leaders er et nyt fire-årigt projekt, som skal følge efter og gøre en indsats for at forhindre radikalisering af unge i yderområder af Tunesien. Gennem fire fokuserede områder kommer projektet til at arbejde med:

  • social iværksætteri
  • opbygning af spejdergrupper
  • demokratisk forandringsagenter
  • inspiration og kendskab i Danmark

Det sker blandt andet gennem seminarer og kurser, hvor unge tunesere under civic society platforms bliver klædt på til at starte nye grupper i yderområder af Tunesien og styrke det lokale spejderarbejde, der hvor det allerede findes.

Danske spejdere til Tunesien

Her kommer danskere spejdere også i spil. Både gruppeledere og familiespejderkoordinatorer skal til Tunesien og hjælpe tunesiske spejdergrupper med at udvikle gruppen og starte nye familiespejderenheder op.

I Tunesien oprettes der puljer, hvor tunesiske spejdere kan søge penge til projekter, som gør en forskel lokalt. Samtidig uddannes spejderne i at styre projekterne, så de kan tage læring med videre i andre projekter i deres lokalområde.

Derudover skal der uddannes unge demokratiske forandringsagenter i alderen 13 til 18 år. Her skal både danske og tunesiske spejdere trænes i at stå frem og turde arbejde for deres sag lokalt.

Både tunesiske og danske spejdere bliver engageret i projektet og skal i løbet af projektet bidrage med både projektledelse, planlægning og gennemførelse af konkrete aktiviteter i både Danmark og Tunesien.

Projektet løber i 4 år fra 2018 til og med 2021, og er finansieret af eksterne midler. Hovedparten af finansieringen kommer fra Udenrigsministeriet. I begyndelsen af 2018 kan du læse mere om projektet på Spejdernet.dk.