Vi vil skabe rum for at snakke om vores tro
Johny Kristensen
22-01-2020
Læs her om, hvilke forventninger der er til spejderledere på forkyndelsesområdet.

Sætter du ord på vores tro? Det forventer vi, du gør

Af Peter Stubkjær, formand for hovedbestyrelsen og Mette Lundegaard, forkyndelsesleder

I weekenden mødtes styregrupper og hovedbestyrelse til fortsat drøftelse, planlægning og udvikling af vores spejderarbejde. Sammen sætter vi retning, og gør hvad vi kan, for at hjælpe de enkelte grupper med at løfte opgaverne lokalt. I den forbindelse havde hovedbestyrelsen og Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse en god snak om forkyndelsens plads, når vi mødes i KFUM-Spejder-regi.

Efter udsendelsen af et årligt forkyndelsesmateriale stoppede for en del år siden vil vi medgive, at det for mange har været svært at se en tydelig retning på forkyndelsesområdet. Resultatet er, at mange af os har svært ved at sætte ord på vores tro. Vi har mistet det sprog, vi engang havde i korpset til at snakke om det.

Det vil vi gerne tage ansvar for – og gøre noget for at genoprette.

Forventningen er den samme

Ligesom der i de sidste mange år ikke er ændret på korpsets formål, er der heller ikke ændret på forventningerne. Vores formål udtrykker, at vi ønsker, at børn og unge skal møde det kristne evangelium. Derfor er der - nu som før – en forventning om, at det er noget der sker, når vi mødes rundt omkring til spejderarrangementer i både enheden, gruppen, distriktet og korpset.

Med andre ord: Vi forventer der afholdes andagter – og gudstjenester på lejre – når der rundt i landet afholdes forskellige arrangementer hos KFUM-Spejderne.

Hvordan man så gør det, er der mange løsninger på, og vi vil gerne være med til at pege på nogle af dem og løbende komme med opdaterede materialer og inspiration. Både til de enkelte andagter, men også til hvordan vi holder snakken om vores kristne ståsted i live i vores gamle korps. Den er for værdifuld til, at vi må lade den gå tabt.

Materialer på vej

Allerede nu arbejder en patrulje med at få udgivet et sommerlejrmateriale til sommeren 2020 til brug i alle enheder. Samme patrulje kigger på, hvilket behov der er i grupperne for et forkyndelsesmateriale til brug i resten af spejderåret. Derudover har vi en opdatering af forkyndelses-siderne på spejdernet på tegnebrættet, ligesom vi begynder at kigge på, hvordan vi bedst understøtter ungdomskurserne på området, så specielt vores unge mennesker bliver rustede til at kunne tage denne opgave på sig hjemme i deres grupper.

Har du kommentarer, gode ideer eller ønsker til os i den forbindelse er du altid velkommen til at kontakte Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse på skf@kfumspejderne.dk.