03-05-2019
Gruppen skal være det bedste sted at være frivillig. Det skal en ny undersøgelse til alle grupper sætte fokus på. I løbet af maj modtager alle ledere en invitation til undersøgelsen. Læs mere her.

Ny undersøgelse tager temperaturen på gruppen

Af Trine Holbæk Mark, projektmedarbejder på projektet “Det bedste sted”

I maj modtager alle ledere en trivselsundersøgelse, som tager 10 minutter at udfylde og spørger ind til, hvordan du har det som leder i gruppen og med rollen med som leder.

Senere samles alle svarene i en rapport til gruppen, hvor gruppelederen får et overordnet og detaljeret indblik i, hvordan gruppens ledere har det. Rapporten kommer til juni og bliver lavet af projektmedarbejder Trine Holbæk Mark, som behandler alle svarene anonymt. 

Til august modtager gruppen en vejledning til, hvordan I kan arbejde videre med nogle af de temaer, som der har været spurgt ind til i undersøgelsen. Det er fx

  • rekruttering
  • travlhed
  • ansvarsfordeling
  • forventninger til fællesskabet,
  • og konflikthåndtering.

Vi skal passe godt på lederne

Trivselsundersøgelsen, rapporten og vejledningen skal sikre, at hver enkel gruppe får fokus på, hvordan det går med lederne. På den måde kan man sikre sig, at de bliver ved med at være glade og engagerede.

Samtidig er det en mulighed for, at I som gruppe kan blive bekræftet i, det der fungerer rigtig godt og samtidig få øje på det, der fungerer mindre godt. Derfor giver god mening for ledere at svare på undersøgelsen og for gruppeledelsen at arbejde med svarene. For glade ledere hænger ved i længere tid.

Det er en mulighed for at skabe endnu mere kvalitet i rekrutteringen af nye ledere og få talt om jeres forventninger til hinanden og jeres fællesskab. Sidst er det også en mulighed for at tage fat på eventuelle uoverensstemmelser i gruppen, så de kan blive løst.

Grupper i Vest-Vendsyssel Distrikt har prøvet undersøgelsen

Lederne i Vest-Vendsyssel distrikt har allerede afprøvet undersøgelsen og arbejdet med deres trivselsrapporter. De har været glade og fortalt, at undersøgelsen giver rigtig god mening for gruppen.

Tonny Sørensen, som er gruppeleder i Tornby-Vidstrup Gruppe, sagde blandt andet:

- Jeg har udfyldt mange undersøgelser, men den her, den glædede jeg mig til.

Nu glæder vi os til at sende tilbuddet ud til alle ledere i grupperne, så alle grupper kan få glæde af værktøjet og gøre deres spejdergruppe til det bedste sted at være frivillig.

I er meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål til