Foto: Johny Kristensen
29-06-2020
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har fået ekstra midler, som grupper og distrikter kan søge til sommeraktiviteter. Læs mere her.

Ny pulje: Søg tilskud til sommerferieaktiviteter

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har fået midler fra Kulturministeriet til at lokale grupper og distrikter kan søge tilskud til aktiviteter i løbet af sommeren.

Det er en oplagt mulighed for jer der allerede har planlagt eller overvejer at lave aktiviteter for jeres spejdere og andre i lokalområdet. Der gives støtte til aktiviteter, som afholdes i perioden fra den 19. juni til den 31. august. Det betyder, at man også kan søge til allerede afholdte aktiviteter. Puljen er et ekstra tiltag og skal ikke forvekles med den kommunale pulje på i alt 200 millioner, som gruppen kan søge direkte ved kommunen. Læs mere om den kommunale pulje her.

Læs mere og søg DUFs ekstrapulje til sommeraktiviteter her.

Hvad kan man søge støtte til?

Der kan søges til aktiviteter, hvor der ikke er deltagerbetaling. Det kan være eksempelvis:

  • Ture og udflugter for spejdere og børn i lokalområdet.
  • Opstartsaktiviteter i august
  • Aktiviteter i lokalområdet, evt. sammen med andre organisationer
  • Deltagelse i nationale aktiviteter

Hvor meget kan man søge om?

Der er ingen grænse for, hvad du kan søge. DUF kan bevillige et mindre beløb end det, du søger, af hensyn til puljens størrelse.

Hvem får støtte?

DUF vil prioriterere, at midlerne bliver fordelt bredt ift. geografi, antal og forskellige typer foreninger, hvis der kommer ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningen forventes at åbne den 30. juni kl. 16, og der er frist for 1. runde den 8. juli. Der forventes at komme en runde mere i løbet af sommeren.

Du søger puljen her.