Foto: Christian Bruun
04-06-2020
I forhold til tidligere års udgivelse er der sket en del ændringer i opgørelsen for 2019. Der er kommet flere tal og tabeller, som bidrager til at give et billede af vores medlemmer. Det betyder også en udvidelse af antallet af sider.

Medlemsopgørelse for 2019 klar

Der foreligger nu en samlet opgørelse af medlemstal i grupper, distrikter og korps.

Målgruppen er i særlig grad distrikter og centrale frivillige i korpset, men også andre med interesse er velkommen til at læse med. Data er hentet fra Medlemsservice, hvor der nu er data fra flere år, hvorfor at det er muligt at supplere udviklingen i medlemstallene med flere informationer, hvilket dette års udgaver giver nogle eksempler på.

Hvad er nyt og hvorfor fylder den så meget mere?

Denne udgave af medlemsopgørelsen adskiller sig væsentlig fra tidligere års medlemsopgørelser, da vi har valgt at tage livtag med nogle af de måder vi hidtil har sat vores tabeller op på og der er kommet et nyt begreb ind i rapporten, nemlig ”Aldersgrupper” der erstatter ”Enheder”. Dertil kommer, at der i år er suppleret med information om udviklingen i antallet af ledere både i distriktet og i den enkelte grupper.

I forordet til rapporten kan man læse mere om tabellerne.

For hvert distrikt er der 3-5 sider med informationer om udvikling i medlemstal i perioden fra 2016 – 2019 og når det summeres op for 35 distrikter plus en indledning, så bliver det til mange sider, så en opfordring til at fokusere på eget distrikt eller nogle få, for ikke at få for mange tal at skulle forholde sig til.

Hvad fortæller tallene?

Al statistik er historieskrivning og de nyeste data er næsten et halvt år gamle, så husk at tage et tjek på de aktuelle forhold. Tal fortæller ikke alt, men kan bidrage til at give nogle billeder af hvad er sker i grupperne og måske bekræfte ens oplevelse. Når vi ser på data for flere år, giver de også oplysninger om tendenser eller mønstre der ellers kan være svære at se.

I medlemsopgørelsen er der lagt vægt på følgende 4 områder:

  1. Udvikling i medlemstal i distriktets grupper over tid. Ved at sammenholde årets medlemstal med ændringen i forhold til de foregående år er det muligt at måle på gruppernes udvikling.
  2. Udvikling i aldersgrupperne, målt over tid. Aldersgrupper svarer nogenlunde til inddeling i vores ”Enheder”, men giver et mere entydigt billede af fordelingen af vores medlemmer og udviklingen over tid. Det er suppleret med en oversigt over fordelingen i grupperne.
  3. Til- og afgang af medlemmer i 2019 giver et billede af hvor mange nye medlemmer der kommer ind i grupperne. Der er stor forskel mellem grupperne, men det generelle billede er, at det er næsten en 1/5 af medlemmerne der er nye.
  4. Lederopgaven er noget der fylder meget, både i forhold til rekruttering og fastholdes. I rapporten er der et øjebliksbillede af hvor mange medlemmer der er tildelt en lederrolle. Antallet af ledere i en gruppe er sammenlignet for de sidste 3 år, kan sættes i sammenhæng med gruppens medlemsudvikling ligesom det kan sættes i forhold til det antal medlemmer over 18 år.

God læselyst

Midt i en periode med Corona-krise, hvor vi i lang tid har set mindre til hinanden, og vores spejderaktiviteter har været henvist til det digitale univers, åbnes der langsomt op, og vi ser frem til en hverdag, som er tættere på det, vi kendte før Covid-19 bankede på og lukkede ned for det meste.

I den situation er rapporter og tal måske ikke det første, man har fokus på, men så tag den frem, når lejlighed byder sig. Inviterer til en snak og refleksion om det, der gemmer sig bag tallene, hvad er det, de fortæller. For der er mange historier om spejderarbejde, hvor meget lykkes og historier, hvor der er udfordringer. Nok er tal historieskrivning, men det er også i historien, at vi nogen gange skal hente erfaring og viden om det som lykkes og det som ikke lykkes.

Download medlemsopgørelsen 2019 her

God læselyst og god sommer