Undervejs i gudstjenesten var der hjælp fra spejderne
??
26-02-2020
En tirsdag aften i januar optog DR-TV en fastelavnsgudstjeneste i Folding Kirke. Læs mere her.

Med DR og spejdere i kirken

Af Anna S. Jensen, KFUM-Spejder og præst

En tirsdag aften i januar optog DR-TV en fastelavnsgudstjeneste i Folding Kirke. Den lokale KFUM-Spejdergruppe har et godt forhold til kirken og var med til at gøre gudstjenesten festlig med faner og kirkebøn, godt hjulpet af nabogruppen i Lindtrup.

Du kan se gudstjenesten her

Hvordan får Spejdergruppen et godt forhold til kirken?

En undersøgelse, som blev foretaget blandt KFUM-Spejdergrupper, viser, at det gode forhold bæres af personlige relationer. I de sogne, hvor lederne kender præsten, én af kirkens andre medarbejdere eller én fra menighedsrådet, vil der ofte være et frugtbart samarbejde om fx fastelavn, BUSK, nytårsparade eller lign.

Hvad gør man så som leder, hvis man ikke kender én fra kirken?

Man ringer til dem! Ring til præsten og arrangér et lille dialogmøde over en kop kaffe. Her kan der tales om, hvad spejderne og kirken kan forvente af hinanden. Forventer kirken, fx at spejderne møder op til det grove arbejde, fx at stille stole op, hver gang kirken beder om det? Eller forventer spejderne, at kirken vil holde gudstjeneste mandag kl. 17.00, fordi det er ulvemødetid?

Hvis I aldrig laver noget med jeres kirke, så begynd med et lille projekt. Det kan fx være at deltage i en pizza-gudstjeneste eller inviter præsten ud på næste spejderweekend til at holde en andagt eller lign. På den måde kan både spejdere og kirke få glæde af hinanden.