Vi vil skabe rum for at snakke om vores tro
Johny Kristensen
24-05-2020
Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse har netop afholdt møde. På dagsordenen var bl.a. at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan undervise kursusstabe i at lave andagter, og så var alle KFUM-Spejdere inviteret med til drøftelse af spørgsmålet: Skal en spejderleder holde andagt?

Hvordan skal vi tale om kristendommen?

Af Marie Østerholt, medlem af Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse

Siden styregruppen blev etableret i begyndelsen af 2019 har et hovedfokus været at understøtte spejderledernes opgave med at forkynde kristendommen. Lige nu står vi med de første konkrete resultater, idet en arbejdsgruppe siden efteråret har arbejdet på at udfærdige andagtsmateriale til årets sommerlejr. Det er netop blevet trykt og udsendt til spejdergrupperne. Efter sommerferien vil der fortsat blive arbejdet på jævnligt at udgive andagtsmaterialer.

Hvad betyder det, at KFUM-Spejderne er en kristen organisation?

På sidste landsmøde i 2018 blev det sagt fra en stor gruppe spejderledere, at de gerne ville udføre en kristen ledergerning. De ville gerne forkynde, men de anede ikke, hvordan de skulle gøre. Det blev udgangspunktet for styregruppens arbejde.

Udover de konkrete andagtsmaterialer har styregruppen arbejdet på at formulere et sprog, som skulle gøre det nemmere for spejderlederne. Hvad er det vi som spejderledere skal svare, når forældrene i døren til spejderhytten spørger, om vi er kristne spejdere?

Det kan være svært for mange at svare på. Ligesom det kan være vanskeligt for mange selv at lave sin andagt. Derfor er styregruppen ved at formulere, hvad det betyder, at KFUM-Spejderne er en kristen organisation. Hvad betyder det helt konkret i det daglige og i vores aktiviteter, og hvordan forkynder man?

- Kristendom og forkyndelsen er en del af spejderarbejdet

Det tager lang tid at formulere vores sprog for, hvordan KFUM-Spejderne er kristne. På hvert styregruppemøde forsøger vi at formulere en ny sætning. Der bliver diskuteret en hel del for hver af sætningerne, og derfor tager det lang tid.

Dette møde resulterede i sætningen ”Kristendom og forkyndelse er en del af vores spejderarbejde”. Det skal forstås på den måde, at kristendommen er en del af spejderarbejdet ligesom patruljesystemet og friluftslivet. Der er en tendens til, at KFUM-Spejdernes kristne ståsted oftere og oftere behandles særskilt, som var det en valgfri aktivitet. Men det er det ikke. Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse slår hermed fast, at ”Kristendom og forkyndelse er en del af vores spejderarbejde”.

Videohilsen fra styregruppemøde

Styregruppen har fået tradition har på sine møder at livestreame et af sine punkter, så alle KFUM-Spejdere kan følge med og sende kommentarer til mødet. Denne gang var udgangspunktet for drøftelsen, om en spejderleder skal holde andagter. Konklusionen var klar, nej, det skal en leder ikke. Men det forventes, at der er en andagt.

Forkyndelse kan i princippet finde sted mange steder i løbet af en dag på en lejr, men hvis en leder enten ikke føler sig klædt på til en større snak med en spejder og Gud eller skabelsen, eller måske finder det for privat, så er risikoen for samtalens udeblivelse stor. 

Det er hovedbestyrelsens opgave, udført af forkyndelseslederen i samarbejde med Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse, at stille de nødvendige materialer til rådighed. Ligesom det er gruppens opgave at leve op til formålsparagraffen, som siger, at børn og unge skal møde det kristne evangelium. Mens det er enhedsledernes opgave at lade medlemmerne møde kirkens budskab og indføre dem i et kristent livssyn. Akkurat som det er formuleret i vores vedtægter. Der var mange forskellige stemmer repræsenteret i drøftelsen, nogle synes mere og andre mindre, men fælles for alle var, at der skal være rigeligt med materiale til rådighed, så ledere og grupper selv kan håndplukke.

I facebookgruppen Drøftelser om KFUM-Spejderne kan du se det livestreamede punkt samt finde videopostkort fra styregruppens møde.