Foto: Johny Kristensen
29-07-2020
Er du interesseret i at gøre en forskel for spejdere på regionalt niveau, og vil du samtidig bidrage til udviklingen af samarbejdet mellem WAGGGS og WOSM? Så læs med her.

Frivillige til europæisk samarbejde mellem WAGGGS og WOSM søges

Netop nu søger WAGGGS og WOSM i Europa efter en række frivillige til to arbejdsgrupper, og du kan blive én af de heldige, der får lov til at være med.

Da Danmark sidste år deltog på Europakonferencen, som WAGGGS og WOSM desuden holder sammen, vedtog vi en samarbejdsaftale, som de regionale bestyrelser skal arbejde med i denne periode. For at nå i mål med det hele, samler de nu to arbejdsgrupper, som skal fokusere på en handleplan for samarbejdet samt menneskerettigheder og flygtningesituationen i Europa.

Dine kvalifikationer

Jobopslaget er åbent for medlemmer fra De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i Danmark, Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps samt Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Der er brug for i alt otte frivillige til udvalgsarbejdet, og disse søges at være ligeligt fordelt mellem de to organisationer. For at komme i betragtning til arbejdet, skal nedenstående passe på dig:

• Du skal have kendskab til arbejdet i både WAGGGS og WOSM samt samarbejdet imellem dem.

• Du skal være vedholden og arbejdsom – både individuelt og i samarbejde med andre – da arbejdet udelukkende foregår digitalt.

• Du skal kunne tilsidesætte et gennemsnit på 10 timer om måneden til arbejdet.

• Du skal være tryg ved at tale og skrive på engelsk, så det ikke er en hindring for arbejdet i udvalget.

• Du skal være klar på at arbejde i et interkulturelt miljø.


Der søges for nuværende medlemmer til to selvstændige udvalg, som vil bestå af frivillige fra forskellige organisationer og niveauer deri:

Joint Strategic Action Plan: Dette udvalg skal arbejde med det omtalte samarbejdsdokument som udgangspunkt for en mere konkret handleplan. Handleplanen skal beskæftige sig med strategiske mål, arbejdsmetoder, formål med samarbejdet og en fælles forståelse heraf. Arbejdet vil både foregår på et strategisk og operationelt niveau.

Human Rights and Refugees’ Situation: Arbejdsopgaverne i dette udvalg består af at måle på den nuværende flygtningesituation i Europa og undersøge, hvordan spejdere er involveret i dette arbejde – både nationalt og lokalt. Målet er også at producere et materiale, som skal dele de gode erfaringer med netop dette emne.

Sådan søger du

WAGGGS og WOSM inviterer de frivillige til at deltage i arbejdet i 2020 og 2021. Foreløbigt foregår arbejdet frem til slutningen af 2020, hvorefter man vil evaluere arbejdet og tage stilling til det efterfølgende engagement i arbejdsgrupperne. Målet er, at kandidaterne udpeges i løbet af sensommeren, hvorefter arbejdet påbegyndes.

Er du interesseret i at søge, skal du først og fremmest have en godkendelse fra din International Commissioner, som beviser dit medlemskab hos enten WAGGGS eller WOSM. Selve ansøgningen sendes direkte til WAGGGS og WOSM ved hjælp af et online spørgeskema, som findes på https://www.surveymonkey.com/r/JGSLNKZ. Der er deadline den 10. august, og inden da skal ovenstående godkendelse altså også indhentes.

Her kan du stille spørgsmål

Skulle du have nogle spørgsmål til arbejdet eller ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte din egen International Commissioner eller rette henvende til ic@pigespejder.dk (WAGGGS) eller natascha@kfumspejder.dk (WOSM).