Foto: © WSB Inc. / Jean-Pierre POUTEAU
03-10-2019
Styregruppen for internationale aktiviteter, SIA, leder efter dig, som kunne tænke sig at være en del af styregruppen og være med til at give endnu flere spejdere internationale oplevelser. Læs mere her.

Er du vild med internationalt spejderarbejde?

Af Styregruppen for Internationale Aktiviteter

Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA) søger engagerede spejdere til spændende opgaver.

SIA varetager KFUM-Spejdernes Internationale engagement og bidrager til vores fælles verdensspejderorganisationen (WOSM), samt giver KFUM-Spejdere i hele landet mulighed for at deltage i internationale arrangementer.

Vi søger spejdere, der har lyst til at engagere sig og mulighed for at deltage i ca. otte styregruppemøder årligt, fordelt på fire aftenmøder på Sjælland og fire weekendmøder på Houens Odde Spejdercenter. Møderne er fysiske møder og al transport bliver betalt af KFUM-Spejderne.

Ud over møder forventer vi. at du er klar til møde styregruppearbejdet med en god energi og er indstillet på at arbejde med specifikke opgaver mellem møderne.

Lige nu er der planlagt møder på følgende datoer

 • 15.-17. november 2019 (Korpsweekend på Houens Odde)
 • 17.-19. januar 2020 (Korpsweekend på Houens Odde)
 • 3. marts 2020 (Aftenmøde på Sjælland, kl. 17.30 til 21.00

Internationale events

SIA har stort fokus på udvikling af egne medlemmer, hvorfor man skal forvente at blive tilbudt deltagelse i og som minimum en gang årligt deltage i diverse internationale seminarer af forskellig varighed.

Kompetencer

Vi ønsker at du er:

 • Habil til engelsk - både i tale, på skrift og ved læsning.
 • En teamplayer, der ønsker at løfte KFUM-Spejderne internationale arbejde sammen med SIA.
 • Mindst 18 år.
 • God til at bygge relation op til andre mennesker - på tværs af SIA og i mødet med andre kulturer.
 • Organiseret.

I SIA bruger vi hinanden som sparring på opgaver for at få det bedste resultat. Det betyder både, at man ikke er alene med en opgave, men også at god kommunikation er vigtig.

To nye medlemmer til ‘internationalisering på hjemmebane’

SIA søger to personer, der brænder for at bringe internationale oplevelser hjem til vores spejdere. Som medlem af SIA vil man have ansvaret for at organisere og sætte fokus på de internationale oplevelser, vi kan give vores medlemmer hjemme i Danmark.

Målet er at give grupper og spejderne viden om alle de muligheder, der er for internationale spejderoplevelser herhjemme, og lave de bedste rammer for at grupperne og deres spejdere kan deltage i disse muligheder. Eksempelvis vil arbejdet omhandle:

 • Støtte op om kendskabet til internationale mærker, programmer og events, såsom JOTA/JOTI.
 • Sørge for deltagelse i tværkorpslige arbejds- og projektgrupper omhandlende internationale tilbud.
 • Være bindeled til arbejds- og projektgrupper under SIA.
 • Udvikle nye ideer, tiltag og platforme for bedre oplysning og nemmere deltagelse i internationale arrangementer ude i spejdergrupperne.

To nye medlemmer til ‘Vi rejser ud’

SIA søger også to personer, der brænder for at understøtte vores spejdere til endnu større deltagelse ude i verden. Som medlem af SIA vil man have ansvaret for at organisere og sætte fokus på de internationale oplevelser, vores spejdere kan få ude i verden - og give dem de bedste forudsætninger for at kunne deltage i disse.

Målet for teamet er at udbrede viden om alle de internationale oplevelser vores verdensspejderorganisation rummer for vores grupper og spejdere og gøre det attraktivt for grupper og spejdere at deltage. Arbejdet vil eksempelvis bestå i at

 • Assistere grupper ved eksempelvis planlægning af udlandsrejser
 • Være bindeled til arbejds- og projektgrupper under SIA, som fx. Spejderrejser
 • Sikre gode udrejsepolitikker og vejledninger.
 • Skabe overblik over internationale tilbud for grupper og spejdere.
 • Udvikle nye tiltag der kan sikre gode udlandsoplevelser for spejdere.

Ét nyt medlem til ‘Globale partnerskaber’

SIA søger en person, der brænder for internationale partnerskaber og strategisk planlægning af KFUM-Spejdernes deltagelse i internationale events. Som medlem af SIA vil man have ansvaret for at organisere og sætte fokus på KFUM-Spejdernes spejderpolitiske og strategiske samspil i relation til WOSM, Europa-regionen, Danish Scout Counsil (DSC) m.m. og på den måde forme KFUM-Spejdernes holdninger i det internationale. Arbejdet vil eksempelvis indeholde opgaver som

 • Planlægning af KFUM-Spejdernes deltagelse i diverse konferencer
 • Være bindeled til interne og eksterne arbejdsgrupper, som Future Leaders og ASOCIO
 • Skabe overblik over SIA og KFUM-Spejdernes netværk og relationer
 • Sikre en stærk deltagelse i fælleskorpsligt regi, for KFUM-Spejderne

Ny international kommunikations enhed

SIA åbner også op for tre til seks pladser i en ny stående arbejdsgruppe direkte under SIA, der skal varetage en del af kommunikationen omkring det internationale ud til vores spejdere. Til denne arbejdsgruppe søger vi personer fra 15 år og opefter.

Det er vigtigt, at du har kompetencer inden for SoMe (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), samt har mod på at skrive en artikel til nyhedsbreve, hjemmesider m.m. Derudover vil det være positivt, hvis du kan bidrage til:

 • Visuel og grafisk opsætning og præsentation af de ønskede budskaber
 • Interviews af frivillige, samt viderebringelse af deres gode historier
 • Behandling af billed-, video- og lydmateriale
 • Kommunikation med firmaer, der producere trykte materialer til distribution

Er du interesseret?

Er du interesseret, og ser dig selv i et af de spændende områder SIA her tilbyder, skal du skrive en kort ansøgning og fortælle, hvilken eller hvilke ansvarsområder du ser dig selv bidrage til.

Ansøgningen kan være en mail, hvor du fortæller lidt om dig selv, din spejdererfaring, din motivationen for at ansøge, og hvad du mener, du vil bidrage til i den eller de ansvarsområder, du er interesseret i.

Mailen sendes til SIAs formand Casper Sigersted på sigersted@gmail.com og mærkes “ANSØGNING TIL SIA”. Mailen skal være os i hænde senest 31. oktober 2019. Senest den 17. november vil du modtage svar fra SIA på din ansøgning.

Har du spørgsmål til processen eller de opslåede poster, kan du altid kontakte Formand Casper Sigersted på telefon 28 56 66 18 eller email sigersted@gmail.com.

Som en del af SIA får du oplevelser, du aldrig vil glemme, og bliver en nøgleperson i KFUM-Spejdernes fremtidige internationale arbejde. Vi ser frem til at høre fra dig :)