Foto: Zenia Bille
19-11-2020
Programmet for KFUM-Spejdernes ekstraordinære landsmøde er nu tilgængeligt. Se her, hvad det er, vi skal tale om den 15. december 2020, når vi afholder virtuelt landsmøde.

Ekstraordinært landsmøde klar med program

Hovedbestyrelsen har indkaldt til Ekstraordinært landsmøde, som opfølgning på det afbrudte landsmøde i september. Det ekstraordinære landsmøde afholdes for at gennemføre udvalgte punkter på dagsordenen, som man ikke nåede på det ordinære møde.

Programmet for det tre timer lange virtuelle ekstraordinære møde 18.30 - 21.30 er nu klar:
 

1. Mødeplatformen åbner

  • Mulighed for at deltagerne kan kontrollere, om de kan lytte med mv. 
  • Der vil sidde hjælp klar, også på telefon, hvis teknikken driller

2. Ekstraordinært landsmøde begynder

  • Velkomst ved formandskabet
  • Valg af dirigenter
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetæller

3. Konstituering af landsmøde

  • Hvordan fungerer ”jeg ønsker ordet”

4. Forelæggelse af regnskab for de seneste to regnskabsår til godkendelse

5. Behandling og afstemning af resolutionsforslag

6. Valg af suppleanter

  • Præsentation af kandidater
  • Valghandling

7. Afslutning

Bliv opdateret på landsmødesitet

Det nyeste og opdaterede program med tidspunkter for de enkelte punkter kan ses på landsmødesitet.

Her finder du også alle tidligere udmeldinger vedr. det ekstraordinære landsmøde.